W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Pytania o zgłaszane powikłania poszczepienne oraz o zgony poszczepienne (aktualizacja: 18.04)

Autor: pixabay.com

Na prośbę czytelników, kierownictwa niektórych placówek medycznych (przychodnie, szpitale) otrzymają pytania związane z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. Będą także pytania o te najcięższe powikłania, czyli zgony osób zaszczepionych.  

Pytania:

– Ile niepożądanych odczynów poszczepiennych –  w rozbiciu na lata: 2018-2021 oraz rodzaj (łagodne, poważne oraz ciężkie), zgłosiła kierowana przez Panią/Pana placówka medyczna? I komu?

Czy były te zgłoszenia później w jakiś sposób weryfikowane?

Czy zgłosiły się do Państwa osoby, które śmierć lub trwałą utratę zdrowia bliskiej osoby wiązały z przyjęciem przez nią szczepionki przeciw COVID-19 (lub innej) w Państwa placówce medycznej?

Jeśli tak, to ile takich osób się zgłosiło na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat? (czasookres powyżej dwóch lat dotyczy oczywiście innych szczepionek, nie przeciw COVID-19).

Czy miały później miejsce czynności i zdarzenia (sprawy karne, odszkodowawcze, wyjaśniające, inne), które potwierdziły lub wykluczyły związek zaszczepienia ze zgonem lub poważną utratą zdrowia?  

– Czy po zaszczepieniu szczepionką MMR wystąpiły – i zgłoszone zostały – ciężkie lub poważne powikłania?

To pytanie związane jest ze śledztwem dziennikarskim w sprawie szczepionki MMR:

https://powiklaniaposzczepienne.pl/interwencje/interwencja-droga-szczepionki-mmr-od-producenta-do-ciala-dziecka-aktualizacje-27-lutego-10-marca-11-marca-13-marca-16-marca-18-marca-20-marca/

PN  

Fot.: pixabay.com

————————

Aktualizacja: 18 kwietnia Odpowiedź przesłana przez Szpital Powiatowy w Limanowej

Odpowiedź przesłana przez Szpital Powiatowy w Limanowej (odpowiedź nie podpisana imiennie):

     W odpowiedzi na zapytanie POZ ul. Witosa 28 34-600 Limanowa, informujemy, że nie wystąpiły odczyny poszczepienne po podaniu szczepionki MMR.

Jeden odczyn poszczepienny – łagodny- po podaniu szczepionki Infanrix hexa dn. 12.09.2018r. Zgłoszenie wysłane do PSSE w Limanowej.

W punkcie szczepień w Szpitalu Powiatowym w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego wystąpiło 5 NOP o charakterze łagodnym po podaniu szczepionki przeciwko Sars-Cov-2. Zgłoszenie wysłane do PSSE w Limanowej.

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego.

____________

Ważne!

Odszkodowania od lekarzy lub Skarbu Państwa za ciężkie powikłania poszczepienne wskutek szczepienia przeciw COVID-19

Polecamy: 

100 mln odszkodowania od Ministerstwa Zdrowia. Pilotujemy precedensowe roszczenie