W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Odszkodowania od lekarzy lub Skarbu Państwa za ciężkie powikłania poszczepienne wskutek szczepienia przeciw COVID-19

Autor: pixabay.com

„Szczepionki” przeciw COVID-19 to wg wielu – eksperyment medyczny. Część osób zaszczepianych nie ma o tym pojęcia.

O odpowiedzialności karnej i cywilnej osób wykonujących szczepienia napisaliśmy tutaj:

 Odpowiedzialność karna i cywilna osób wykonujących szczepienia przeciw COVID-19 w przypadku wystąpienia poważnych powikłań poszczepiennych

http://polaneis.pl/zdrowie/odpowiedzialnosc-karna-i-cywilna-osob-wykonujacych-szczepienia-przeciw-covid-19-w-przypadku-wystapienia-powaznych-powiklan-poszczepiennych

Coraz więcej słyszy się o ciężkich powikłaniach po przyjęciu szczepionki.

Utrata zdrowia, najcenniejszej rzeczy jaką ma człowiek, musi wiązać się z odszkodowaniem za poniesioną stratę.

Został stworzony taki system, że w praktyce odszkodowanie od producenta szczepionki jest niemożliwe.

Dokładnie wyjaśniliśmy to w śledztwie dziennikarskim dotyczącym szczepionki MMR:

– Podsumowanie śledztwa dziennikarskiego w sprawie drogi szczepionki MMR – od producenta do ciała dziecka. Poinformowaliśmy GIF o możliwej szkodliwości szczepionek

http://polaneis.pl/powiklania-poszczepienne/podsumowanie-sledztwa-dziennikarskiego-w-sprawie-drogi-szczepionki-mmr-od-producenta-do-ciala-dziecka-poinformowalismy-gif-o-mozliwej-szkodliwosci-szczepionek

Jeśli nastąpił uszczerbek na zdrowiu w wyniku szczepienia lub jest takie podejrzenie, to działania w kierunku wynagrodzenia szkody składają się z dwóch etapów.

Pierwszy etap obejmuje ustalenie stanu faktycznego całej sprawy, wszystkich jej okoliczności

Istotne jest ustalenie osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzoną szkodę oraz precyzyjne określenie samej szkody. Wszystko odbywa się jawnie. Dodatkowo, część tych ustaleń zostanie umieszczona w internecie, gdyż opinia publiczna ma prawo wiedzieć o takich sprawach. Poszkodowani (zleceniodawcy) będą anonimowi w tych publikacjach, strony powodujące swoimi działaniami szkodę – na to liczyć nie mogą. Za ten etap zleceniodawca płaci. Pierwszy etap jest niezbędny dla zaistnienia drugiego.

Drugi etap, to wpierw mediacja, ostatecznie pozew

W oparciu o pełnomocnictwo i ustalenia poczynione w I etapie, sprawa o odszkodowanie jest przez nas negocjowana z drugą stroną lub stronami (w zależności od ustaleń). Tutaj nie ma żadnych opłat ze strony zleceniodawcy, jest tylko nasze wynagrodzenie w przypadku dojścia do ugody (15% brutto kwoty odszkodowania). Wypłata odszkodowania w wys. 85% jest bezpośrednio na konto zleceniodawcy. 

Ustalenia w I etapie są kluczowe dla uzyskania wynagrodzenia za szkodę.

Jeśli do ugody nie dojdzie, to w oparciu o ustalenia przez nas poczynione, zleceniodawca może sam lub przy naszej pomocy wytoczyć powództwo cywilne.

Kontakt ws. odszkodowań:

e-mail: miszmasz@onet.plkancelaria@powiklaniaposzczepienne.pl

tel.: 667 323 303