W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Co najmniej zaskakujące wyjaśnienie sprawy zgonów nadmiarowych w Polsce. Pytania do Polskiej Akademii Nauk (aktualizacja: 17.01.23r.)

Interdyscyplinarny zespół doradczy ds. COVID-19 powołano w PAN 30 czerwca 2020 r. Przewodniczącym grupy jest prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, a jego zastępcą – prof. Krzysztof Pyrć (Uniwersytet Jagielloński). Funkcję sekretarza pełni dr Anna Plater-Zyberk (Polska Akademia Nauk).

8 kwietnia ukazało się 31. stanowisko zespołu: Czy to znamienne, że koniec pandemii w Polsce ogłoszono w prima aprilis?

https://informacje.pan.pl/informacje/materialy-dla-prasy/3591-stanowisko-31-zespolu-doradczego-ds-covid-19-czy-to-znamienne-ze-koniec-pandemii-w-polsce-ogloszono-w-prima-aprilis

W stanowisku jest takie zdanie:

„Niestety, brak zdecydowanej promocji akcji szczepień w Polsce, a co za tym idzie powolne ich tempo, zaowocowały ponad 200 tys. nadmiarowych zgonów”.

Pytania do PAN:

– Na podstawie jakich badań naukowych PAN twierdzi, że przyczyną zgonów nadmiarowych w Polsce jest powolne tempo szczepień?

– Na podstawie jakich badań naukowych, został wykluczony związek nadmiarowych zgonów z faktem zamknięcia się służby zdrowia i zaprzestaniem skutecznego leczenia wielu chorób (zawały, udary itp.)?

PN

Fot.: pixabay.com

——————————-

Aktualizacja: 17 stycznia. Samo się komentuje

Anna Plater-Zyberk taką przysłała odpowiedź:

W przypadku PAN terminy ewentualnych odpowiedzi regulowane są trybem dostępu do informacji publicznej.

Nawiązując do Państwa zapytania informuję, że cytowaną przez nas literaturę naukową mogą Państwo znaleźć w odniesieniach do tekstów konkretnych stanowisk, które udostępniamy na stronie www.pan.pl w sekcji poświęconej badaniom nad COVID-19 i wirusem SARS-CoV-2.

Jeśli chodzi o nadmiarową śmiertelność, to można ją porównać do nadmiarowej śmiertelności w innych krajach w tym w krajach, które sprawnie i szybko przeprowadziły proces szczepień, za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych: https://ourworldindata.org/excess-mortality-covid

KOMENTARZ

Mamy 2023r. Już nie ma narracji, że nadmiarowe zgony spowodowane były przez powolne tempo szczepień.

Tego, co prawie rok temu napisała PAN nawet nie trzeba komentować, bo samo się komentuje.

PN

Przeczytaj także:

Czy Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się sprawą „zgonów nadmiarowych”? (aktualizacja: 09.04)

——————————-

Ważne!

Odszkodowania od lekarzy lub Skarbu Państwa za ciężkie powikłania poszczepienne wskutek szczepienia przeciw COVID-19

Polecamy: 

100 mln odszkodowania od Ministerstwa Zdrowia. Pilotujemy precedensowe roszczenie