W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Pytania do prezydenta Andrzeja Dudy o szczepienia przeciw COVID-19 (aktualizacja: 20.01, 23.01, 28.01, 29.01)

Para prezydencka przyjęła w grudniu ubiegłego roku trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19, zachęcając jednocześnie rodaków do szczepień.

Jak donoszą media, w tym roku prezydent zachorował jednak na COVID-19, i jest to już drugie zachorowanie głowy państwa od początku pandemii.

W imieniu czytelnika mamy następujące pytania do prezydenta:

– Czy zachorowanie w tym roku na COVID-19 zmieniło nastawienie Pana prezydenta do szczepień?

– Czy nadal zachęca Pan Polaków do szczepień? Jeśli tak, to dlaczego?

Pola Neis

Fot.: pixabay.com

______________________

Aktualizacja: 20.01

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytania. Prezydent otrzyma zapytanie po raz drugi.

______________________

Aktualizacja: 23.01

Prezydentowi pytania wysłaliśmy także listownie. 18 stycznia pytania zostały doręczone przez Pocztę Polską.

cdn.

______________________

Aktualizacja: 28.01Nieskomplikowane pytania, a tymczasem…

Biuro prasowe KPRP przesłało taką informację:

Odpowiadając na korespondencję z 13 stycznia br. zaznaczamy, że zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914), w zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176). Mając na uwadze powyższe, Kancelaria Prezydenta RP uprzejmie informuje, że na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przedłuża termin rozpoznania wniosku najpóźniej do dnia 3 lutego 2022 r.

Potrzeba przedłużenia terminu wynika z konieczności dokonania analizy wniosku pod kątem zasad i trybu udostępnienia informacji publicznej i stosownie do jej wyników, zgromadzenia i opracowania potrzebnych danych albo wydania decyzji administracyjnej lub skierowania pisma informacyjnego.

KOMENTARZ

W imieniu czytelnika poprosiliśmy prezydenta o odpowiedź na bardzo proste i klarowne pytania. Nie składaliśmy żadnego wniosku w trybie dostępu do informacji publicznej. Czekamy z niecierpliwością, co będzie dalej…   

cdn.

______________________

Aktualizacja: 29.01

Biuro prasowe KPRP przesłało taką odpowiedź:

Odpowiadając na korespondencję z 13 stycznia br., uprzejmie informujemy, że Prezydent Andrzej Duda zakończył wymaganą przepisami izolację i wrócił do normalnej aktywności. Prezydent powtórne zakażenie koronawirusem przeszedł niemal bezobjawowo. Przyznaje, że łagodny przebieg covid zawdzięcza przyjęciu trzech dawek szczepionki. Pan Prezydent wielokrotnie zachęcał Polaków do szczepienia się.

Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że sformułowane żądanie w części: „Czy zachorowanie w tym roku na COVID-19 zmieniło nastawienie Pana prezydenta do szczepień?” oraz ” Jeśli tak, to dlaczego?” nie może zostać zrealizowane w trybie i na zasadach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176). W świetle tej ustawy, prawo dostępu do informacji publicznej służy zdobywaniu wiedzy na temat czynności adresata wniosku, w tym przypadku Prezydenta RP, podjętych w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem i trybem działania organu. Ponadto, motywy działania funkcjonariusza publicznego nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, bowiem nie odnoszą się do dokumentów czy faktów, o których mowa w tych przepisach (postanowienie NSA z dnia 16 kwietnia 2015 r., I OSK 941/15, CBOSA).

KOMENTARZ

Powstaje zasadne pytanie, skąd prezydent wie, że łagodny przebieg covid zawdzięcza przyjęciu trzech dawek szczepionki. Pytania jednak nie zadamy, gdyż w świetle przysłanych wyjaśnień już wiemy, że odpowiedzi nie otrzymamy.  

Sprawę uważamy za zamkniętą, choć z żalem stwierdzamy, że nie uzyskaliśmy dla czytelnika odpowiedzi na nurtujące go pytania.

Redakcja

____________

Ważne!

Odszkodowania od lekarzy lub Skarbu Państwa za ciężkie powikłania poszczepienne wskutek szczepienia przeciw COVID-19

Polecamy: 

100 mln odszkodowania od Ministerstwa Zdrowia. Pilotujemy precedensowe roszczenie