W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Pytamy o reformę służby zdrowia Andrzeja Dronsejko, dyrektora ZOZ w Oławie

Na stronie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie jest zaprezentowanych 20 punktów reformy służby zdrowia: „co trzeba zrobić, aby było lepiej”. Pod proponowanymi zmianami podpisany jest Andrzej Dronsejko, dyrektor oławskiego ZOZ.

Tutaj jest link do tej propozycji:

Reforma Ochrony Zdrowia – Ochrona zdrowia jest najważniejszym…

https://zozolawa.wroc.pl/o-naszym-szpitalu/40-listy-do-mz/494-reforma-ochrony-zdrowia-ochrona-zdrowia-jest-najwa%C5%BCniejszym.htm

Pytania:

– 20 punktów propozycji reformy służby zdrowia to Pana autorski pomysł?    

– Z jednej strony proponuje Pan reformę służby zdrowia mającej zapewnić „bezpieczeństwo zdrowotne Polaków”, a na innej stronie oławskiego ZOZ są promowane teleporady. To nie jest sprzeczność?

Czy teleporady nie powinny być w ogóle zabronione?

– Czy reforma nie powinna zakładać, że lekarz ma możliwość leczenia pacjenta (za jego zgodą) naturalnymi metodami, tzn. że medycyna akademicka jest na równi z medycyną opartą na naturalnych metodach?

– Skąd przekonanie, że jak pacjent będzie płacił „dodatkowo przy korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych” – to wpłynie to na zachowania prozdrowotne?

PN  

Fot.: pixabay.com

____________

Ważne!

Odszkodowania od lekarzy lub Skarbu Państwa za ciężkie powikłania poszczepienne wskutek szczepienia przeciw COVID-19

Polecamy: 

100 mln odszkodowania od Ministerstwa Zdrowia. Pilotujemy precedensowe roszczenie