W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Lekarze i pielęgniarki z Ukrainy tylko dla obywateli z Ukrainy? Pytania do Stanisława Mazura, prezesa Centrum Medycznego Medyk (aktualizacja: 13.04)

Centrum Medyczne Medyk z siedzibą w Rzeszowie, świadczy usługi w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz w gabinetach prywatnych. Podstawową opieką obejmuje 55 tys. osób.

Na stronie internetowej Centrum, zamieszczone jest ogłoszenie o chęci przyjęcia do pracy lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy celem zapewnienia opieki lekarskiej i pielęgniarskiej dla obywateli Ukrainy.

Pytania do Stanisława Mazura, prezesa Centrum Medycznego Medyk:

– Czy lekarze i pielęgniarki z Ukrainy będą zajmować się tylko pomocą lekarską i pielęgniarską dla swoich obywateli, czy również dla Polaków?

Praca tych osób, lub wykonywane przez nich świadczenia, na rzecz mieszkańców Ukrainy będą refundowane przez polski NFZ?

PN

Fot.: pixabay.com

————————

Aktualizacja: 13 kwietnia 

Otrzymana odpowiedź:

Centrum Medyczne Medyk w Rzeszowie jest 33-letnią firma, a od 22 lat prowadzi Przychodnię Akademicką na ul. Podkarpackiej głównie dla studentów i pracowników Politechniki, w tym normalną działalność Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Szybko po wybuchu wojny na Ukrainie stworzyliśmy tam dodatkowo warunki dla sprawnej obsługi uchodźców. Dodaliśmy tam lekarzy, pielęgniarki, położne i rejestratorki mówiące po ukraińsku. Są to osoby mające polskie prawo wykonywania zawodu i polskie obywatelstwo.

Przyjmują więc tak jak dotychczas Polaków, jak też ukraińskich  uchodźców. Przychodnia ta udziela porad również dla uchodźców trafiających do nas w liczbie 550-200 dziennie, którym bezpłatnie dajemy na 1 – 3 doby spanie, jedzenie, prysznic, pranie, zajęcie dla dzieci, porady logistyczne itd.

Praca personelu z przychodni Akademickiej + przychodni dla uchodźców jest finansowana przez NFZ. Wizyty prywatne są rzadkością.

Oprócz tego stworzyliśmy w Rzeszowie Ośrodek Kształcenia Medycznego Cudzoziemców, w którym obecnie mamy ponad 72 medyków (48 lekarzy, 12 pielęgniarek, 8 stomatologów, 2 farmaceutów, 2 psychologów).

Od początku marca intensywnie, bo 105 godzin zegarowych miesięcznie, uczymy ich języka polskiego codziennego i medycznego. Prócz tego mają dużo wykładów dotyczących polskiej opieki medycznej, prawa, procedur, ubezpieczeń, kwalifikacji, leków itd. Wykłady prowadzi 38-osobowa kadra.

Oprócz tego mają zajęcia praktyczne w kilkunastu placówkach CM Medyk. Mają też zajęcia w przychodni dla uchodźców, co jest bardzo dobre dla pacjentów mówiących tylko po ukraińsku, jak też dla tych medyków, bo uczą się od lekarzy i pielęgniarek mówiących także po ukraińsku.

Jak na razie 100% kosztów tego Ośrodka Kształcenia Medycznego Cudzoziemców pokrywa CM Medyk. Medycy mają też od nas specjalne stypendium dla przetrwania trudnych chwil.

Spośród tych 72 medyków 60% deklaruje chęć przeniesienia się do Polski. Jest to dobra wiadomość dla naszego województwa, gdzie mamy 2,7 lekarza na 100000 mieszkańców, podczas gdy w mazowieckim 4,3, łódzkim 4,4, lubelskim 3,9, małopolskim 3,8.

Stanisław Mazur internista, kardiolog

Prezes CM Medyk

____________

Ważne!

Odszkodowania od lekarzy lub Skarbu Państwa za ciężkie powikłania poszczepienne wskutek szczepienia przeciw COVID-19

Polecamy: 

100 mln odszkodowania od Ministerstwa Zdrowia. Pilotujemy precedensowe roszczenie