W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

KRUS namawia do szczepień przeciw COVID-19. Co jednak, gdy nastąpi poważne powikłanie poszczepienne? (aktualizacja: 14.08, 24.08)

Autor: pixabay.com

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego włączyła się w kampanię promującą szczepienia przeciw COVID-19. Rozsyła do rolników listy z ulotką: „Wiarygodne informacje. Szczepienia przeciw COVID-19”.

W ulotce jest zapewnienie, że szczepionki są bezpieczne.

Do redakcji zgłosił się młody rolnik, który po przyjęciu szczepionki – poważnie zachorował, nawet nie może chodzić. Orzeczenie lekarskie nie pozostawia wątpliwości, że to poważne powikłanie poszczepienne. Powiedział, że KRUS nie wypłaci mu żadnych świadczeń, w tym renty, gdyż choroba (kalectwo) nie jest wynikiem pracy w gospodarstwie rolnym.

Mamy kilka pytań do Aleksandry Hadzik, prezes KRUS:

– Na jakie świadczenia ze strony KRUS może liczyć rolnik, który po zaszczepieniu przeciw COVID-19 – trwale zachorował, stał się niezdolny do pracy?

Czy KRUS dysponuje funduszem odszkodowawczym?

– Czy w opisanym przypadku, rolnik może dostać od KRUS odszkodowanie, jeśli zaszczepił się w wyniku zapewnień KRUS o bezpieczeństwie szczepionki?

Jan Wels  

Przeczytaj także: Covidowy skandal z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Rolników. W tle przejmowanie zadłużonych gospodarstw rolnych

Fot.: pixabay.com

_________________________

Aktualizacja: 14.08

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytania. FKRUS otrzyma zapytanie po raz drugi.

_________________________

Aktualizacja: 24.08Namawiający do „bezpiecznych szczepień” pieniędzy na odszkodowania nie ma

Odpowiedzi udzieliła Teresa O’Neill, wicedyrektor i rzecznik prasowy KRUS.

Ad-1) Na jakie świadczenia ze strony KRUS może liczyć rolnik, który po zaszczepieniu przeciw COVID-19 trwale zachorował, stał się niezdolny do pracy?

– Rolnik, który stał się niezdolny do pracy z powodu powikłań poszczepiennych lub po przebytej chorobie Covid-19  ma prawo do przyznania zasiłku chorobowego, renty rolniczej, dodatku pielęgnacyjnego, a także do skierowania na rehabilitację leczniczą do Centrum Rehabilitacji Rolników, w zależności od stwierdzonego przez lekarza rzeczoznawcę Kasy lub komisję lekarską Kasy stopnia upośledzenia sprawności organizmu i wydania na tej podstawie odpowiedniego orzeczenia.

Ad-2) i Ad-3) Czy KRUS dysponuje funduszem odszkodowawczym? Czy w opisanym przypadku, rolnik może dostać z KRUS odszkodowanie, jeśli zaszczepił się w wyniku zapewnień KRUS o bezpieczeństwie szczepionki?

– KRUS nie dysponuje funduszem odszkodowawczym. Na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/fundusz-kompensacyjny-szczepien-ochronnych-przyjety-przez-rade-ministrow dostępne są  informacje na temat tworzonego przez rząd Funduszu Kompensacyjnego Szczepień ochronnych dla pacjentów, u których wystąpią niepożądane działania po podaniu szczepionki.

KOMENTARZ

Jest coraz więcej dowodów na to, że szczepionki przeciw COVID-19 są przyczyną poważnych i ciężkich powikłań. KRUS namawia jednak do „bezpiecznych szczepień”, czemu rzecznik nie zaprzeczyła.

Wydaje się, że jest tylko kwestią czasu, jak KRUS może przekonać się, iż takie zapewnienia mogą słono kosztować (odszkodowania). I to nie tylko KRUS (jako ubezpieczyciela), ale także osoby kierujące Kasą.

Redakcja

____________

Ważne!

Odszkodowania od lekarzy lub Skarbu Państwa za ciężkie powikłania poszczepienne wskutek szczepienia przeciw COVID-19

Polecamy: 

100 mln odszkodowania od Ministerstwa Zdrowia. Pilotujemy precedensowe roszczenie