W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Covidowy skandal z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Rolników. W tle przejmowanie zadłużonych gospodarstw rolnych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolników wraz z aktualną informacją o wysokości składek przesyła ulotkę zachęcającą do szczepień przeciw COVID-19. Ulotka ma dwóch autorów: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Autorzy ulotki zapewniają, iż: szczepionka jest bezpieczna, chroni przed COVID-19, a szczepiąc się uratujemy życie innym. Jest także najbardziej skuteczną metodą, która chroni przed zakażeniem.

Zadaliśmy następujące pytania p.o. dyrektora generalnego KOWR – Małgorzacie Gośniowskiej-Koli:

– Na podstawie jakich badań naukowych są sformułowane zapewnienia zawarte w ww. ulotce, a przytoczone powyżej? Proszę je wskazać.

– Proszę podać badania naukowe, które dowodzą, że szczepionka przeciw COVID-19 jest skuteczniejsza od naturalnej odporności.

– Czy KOWR powinien angażować się w bezkrytyczne propagowanie szczepień przeciw COVID-19 w sytuacji:

1. poważnych wątpliwości części lekarzy i naukowców o ich skuteczności i bezpieczeństwie (poniżej linki do listów otwartych);

2. przejmowaniu przez KOWR gospodarstw rolnych za długi. Chodzi o postępowania w zakresie przejęcia długu. Zadłużeni rolnicy mogą podpisać stosowną umowę z KOWR nt. przejęcia długu w zamian za   zrzeczenie się gospodarstwa rolnego.

Co istotne, w przypadku nieruchomości rolnych, których wartość przekracza kwotę długu przejmowanego przez KOWR podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne nie przysługują roszczenia z tego tytułu.

Może więc hipotetycznie zaistnieć następująca sytuacja: zdrowi rolnicy dają się namówić na szczepienie, co jednak, zgodnie z ostrzeżeniami niektórych lekarzy, kończy się dla nich trwałym kalectwem. Popadają w długi, np. mają do spłaty 500.000 zł. Nie mając innego wyjścia, przekazują KOWR swoje gospodarstwo o wartości około 1 lub 2 mln zł, nie otrzymując w zamian różnicy.

Wojciech Adamczyk – rzecznik prasowy taką przesłał odpowiedź:

„W odpowiedzi na pytania skierowane do Dyrektora Generalnego KOWR informujemy, że nie dotyczą one obszaru działalności  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Jednocześnie wskazuję, że celem Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 jest zbudowanie zaufania wobec strategii szczepień i samej szczepionki oraz  zbudowanie motywacji wśród społeczeństwa do podjęcia decyzji o przystąpieniu do szczepienia”.

KOMENTARZ

1. Ulotka podpisana jest przez KOWR. Skoro tak, to KOWR ponosi za jej treść odpowiedzialność.

Pytania dotyczyły więc niejako tego obszaru działalności, skoro płodzi się taką ulotkę.

To nie jest ulotka anonimowa.

2. KOWR nie przedstawił żadnych dowodów na skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki, choć o nich w ulotce zapewnia.

3. W ramach prowadzonej działalności, KOWR zajmuje się przejmowaniem zadłużonych gospodarstw. Uchylenie się więc od odpowiedzi w tym zakresie –  jest co najmniej zastanawiające, a zarazem niepokojące.

Zajmując się przejmowaniem gospodarstw rolnych za długi nie powinno się czynić niczego, co by te długi mogło spowodować. Tak nakazuje logika i przyzwoitość.

Rozsyłając swojego autorstwa ulotkę, KOWR stawia się w bardzo niezręcznej sytuacji. W szczególności, kiedy jest coraz więcej dowodów na to, że „szczepionki” przeciw COVID-19 nie są tak skuteczne, jak zapewniają politycy, a w dodatku są liczne powikłania poszczepienne, niejednokrotnie kończące się śmiercią.

4. Powstaje zasadne pytanie, czy w takiej sytuacji działalność KOWR nie jest przypadkiem sprzeczna z polską racją stanu.

Na to pytanie postaramy się znaleźć odpowiedź.

Redakcja

Fot.: pixabay.com

Przeczytaj także: KRUS namawia do szczepień przeciw COVID-19. Co jednak, gdy nastąpi poważne powikłanie poszczepienne?

_______

WAŻNE!

Odszkodowania od lekarzy lub Skarbu Państwa za ciężkie powikłania poszczepienne wskutek szczepienia przeciw COVID-19

Przeczytaj także:

100 mln odszkodowania od Ministerstwa Zdrowia. Pilotujemy precedensowe roszczenie