W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Pytania do dyrektora generalnego KOWR o zapewnieniach co do wspaniałości szczepionek przeciw COVID-19

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolników wraz z aktualną informacją o wysokości składek przesyła ulotkę zachęcającą do szczepień przeciw COVID-19. Ulotka ma dwóch autorów: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Autorzy ulotki zapewniają, iż: szczepionka jest bezpieczna, chroni przed COVID-19, a szczepiąc się uratujemy życie innym. Jest także najbardziej skuteczną metodą, która chroni przed zakażeniem.

Pytania do p.o. dyrektora generalnego KOWR – Małgorzaty Gośniowskiej-Koli:

– Na podstawie jakich badań naukowych są sformułowane zapewnienia zawarte w ww. ulotce, a przytoczone powyżej? Proszę je wskazać.

– Proszę podać badania naukowe, które dowodzą, że szczepionka przeciw COVID-19 jest skuteczniejsza od naturalnej odporności. 

– Czy KOWR powinien angażować się w bezkrytyczne propagowanie szczepień przeciw COVID-19 w sytuacji:

1. poważnych wątpliwości części lekarzy i naukowców o ich skuteczności i bezpieczeństwie (poniżej linki do listów otwartych);

2. przejmowaniu przez KOWR gospodarstw rolnych za długi. Chodzi o postępowania w zakresie przejęcia długu. Zadłużeni rolnicy mogą podpisać stosowną umowę z KOWR nt. przejęcia długu w zamian za   zrzeczenie się gospodarstwa rolnego.

Co istotne, w przypadku nieruchomości rolnych, których wartość przekracza kwotę długu przejmowanego przez KOWR podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne nie przysługują roszczenia z tego tytułu.

Może więc hipotetycznie zaistnieć następująca sytuacja: zdrowi rolnicy dają się namówić na szczepienie, co jednak, zgodnie z ostrzeżeniami niektórych lekarzy, kończy się dla nich trwałym kalectwem. Popadają w długi, np. mają do spłaty 500.000 zł. Nie mając innego wyjścia, przekazują KOWR swoje gospodarstwo o wartości około 1 lub 2 mln zł, nie otrzymując w zamian różnicy.

Pola Neis

Linki do listów otwartych:

Trzy pytania do ministra zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i skuteczności szczepień na SARS-CoV-2. List otwarty naukowców i lekarzy

List otwarty naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2

Lekarze: zakażenie SARS-Cov 2 jest niemożliwe na otwartym powietrzu. Również o szkodliwości noszenia maseczek przez dzieci

(http://listlekarzy.pl/)

Ministerstwo Zdrowia nie odpowiedziało na dwa ważne pytania dotyczące SARS-CoV-2. Nieprzypadkowo – taki można wysnuć wniosek

(http://listlekarzy.pl/)

_________________________________

Odpowiedź KOWR tutaj: Covidowy skandal z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Rolników. W tle przejmowanie zadłużonych gospodarstw rolnych