W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Pytania do Lucjusza Nadbereżnego, prezydenta Stalowej Woli w sprawie petycji mieszkańców „Nie dla segregacji dzieci w stalowowolskich szkołach” (aktualizacja: 14.08, 24.08)

W internecie dostępna jest petycja mieszkańców Stalowej Woli do prezydenta miasta i rady miejskiej: https://www.petycjeonline.com/nie_dla_segregacji_dzieci_w_stalowowolskich_szkoach

Autorzy petycji chcą między innymi:

„Prosimy o zaniechanie czynności w skutkach prowadzących (lub mogących prowadzić) do segregacji uczniów w szkołach, na dzieci zaszczepione z prawem do nauki stacjonarnej i dzieci nieszczepione na covid-19 z przymusem do nauki zdalnej, co już jest zapowiadane medialnie.

Oczekujemy zaniechania działań oraz czynności, dotyczących szczepienia dzieci i segregacji na uczniów zaszczepionych i niezaszczepionych w naszych szkołach”.

Pytania do prezydenta miasta:

– Czy taka petycja wpłynęła do Pana?

– Jeśli tak, to co dalej z petycją?

– Czy w stalowowolskich szkołach będzie segregacja uczniów?

– Czy prywatnie (a może także jako włodarz miasta) zgadza się Pan z treścią i wnioskami płynącymi z petycji?  

Pola Neis

Petycja jest dostępna także tutaj:

Fot.: pixabay.com

_________________________

Aktualizacja: 14.08

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytania. Lucjusz Nadbereżny otrzyma zapytanie po raz drugi.

_________________________

Aktualizacja: 24.08 Nie będzie segregacji, nie będzie także w szkołach obowiązkowych szczepień

Odpowiedź przesłała Katarzyna Tracz z Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Stalowej Woli:

Prezydent Miasta zapoznał się z treścią petycji „Nie dla segregacji dzieci w stalowowolskich szkołach”. Odpowiedź na apel mieszkańców jest zbieżna ze stanowiskiem Ministra Edukacji i Nauki i nie zakłada żadnej segregacji. Stalowa Wola przygotowuje się do nauki od 1 września w trybie stacjonarnym i wszyscy nauczyciele – zarówno zaszczepieni jak i nie – będą mogli prowadzić lekcje. Podobnie rzecz się ma w stosunku do uczniów – wszystkie dzieci i młodzież, niezależnie od tego czy przyjęli szczepionkę przeciw COVID-19 czy nie, będą mogli uczestniczyć w zajęciach w ławach szkolnych. Podobnie jak rząd, miasto chce powrotu wszystkich uczniów do szkół bez względu na szczepienia.

Miasto jako organ prowadzący szkoły, przy wsparciu resortu edukacji, przygotuje też kolejne wsparcie, żeby bezpieczeństwo dzieci było na jeszcze wyższym poziomie. Jeśli nadejdzie kolejna fala pandemii, to wówczas będą podejmowane konkretne decyzje. Wciąż jednak będą one dotyczyć całych grup społecznych, bez podziału na zaszczepionych i niezaszczepionych. W szkołach nie będzie też obowiązkowych szczepień.

KOMENTARZ

Otrzymana odpowiedź cieszy jasną deklaracją prezydenta miasta. Może być także potwierdzeniem, że warto takie petycje pisać.

____________

Ważne!

Odszkodowania od lekarzy lub Skarbu Państwa za ciężkie powikłania poszczepienne wskutek szczepienia przeciw COVID-19

Polecamy: 

100 mln odszkodowania od Ministerstwa Zdrowia. Pilotujemy precedensowe roszczenie