W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Dzieci polskie masowo chorują na choroby przewlekłe? Pytania do Ministerstwa Zdrowia (aktualizacja: 08.09, 23.10)

Kilka dni temu odbyły się w Niebieszczanach (woj. podkarpackie) IV Ekologiczne Dożynki Pełne Zdrowia. Organizatorami byli Agnieszka i Tadeusz Rolnik.


https://www.youtube.com/watch?v=4Z1Q6KcW-qo

Podczas dożynek, jeden z prelegentów powiedział: „Chore rolnictwo to chory naród. 36% dzieci polskich w wieku szkolnym choruje na choroby przewlekłe”.

Pytania do Ministerstwa Zdrowia:

– Czy ministerstwo potwierdza informację o 36% dzieci chorych na choroby przewlekłe?

– Jeśli nie, to o jakiej liczbie (procentowo) chorych dzieci na choroby przewlekłe możemy mówić?

– Na jakie choroby przewlekłe chorują polskie dzieci (procentowo i w rozbiciu na wiek i rodzaje chorób)?  

Pola Neis

Fot.: pixabay.com

_________________________

Aktualizacja: 08.09 

Ministerstwu zadaliśmy pytania dwukrotnie. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Dlatego MZ otrzyma żądanie w trybie prawa prasowego (w przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego, odmowę doręcza się zainteresowanej redakcji w formie pisemnej, w terminie trzech dni; odmowa powinna zawierać oznaczenie organu, jednostki organizacyjnej lub osoby, od której pochodzi, datę jej udzielenia, redakcję, której dotyczy, oznaczenie informacji będącej jej przedmiotem oraz powody odmowy).

cdn.

_________________________

Aktualizacja: 23.10

Ministerstwo zapadło się pod ziemię i nawet nie próbowało zaprzeczyć, że „36% dzieci polskich w wieku szkolnym choruje na choroby przewlekłe”. Taka liczba dzieci z chorobami przewlekłymi to dramat.

Niechlubnie w tym zakresie „rywalizujemy” z USA, w którym to kraju odsetek dzieci z przewlekłymi problemami zdrowotnymi wzrósł z 11,2 proc. w 1988 roku do już 26,6 proc. w roku 2006 (źródło: medonet.pl). Ciekawe, jaki odsetek jest teraz?

Wg autorek opracowania: „Dzieci przewlekle chore w szkole”  z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach, w Polsce nie prowadzi się systematycznych badań epidemiologicznych dotyczących rozpowszechniania rozmaitych chorób przewlekłych w populacji dzieci i młodzieży.

Jak podaje Wikipedia, choroba przewlekła to choroba charakteryzująca się długim czasem trwania i wolnym postępem zmian chorobowych.

Z kolei Komisja Chorób Przewlekłych przy Światowej Organizacji Zdrowia definiuje chorobę przewlekłą jako „wszelkie zaburzenia lub odchylenia od normy, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki”.

JW

____________

Ważne!

Odszkodowania od lekarzy lub Skarbu Państwa za ciężkie powikłania poszczepienne wskutek szczepienia przeciw COVID-19

Polecamy: 

100 mln odszkodowania od Ministerstwa Zdrowia. Pilotujemy precedensowe roszczenie