W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Dlaczego w interesie SGB-Bank SA jest dyskryminacja osób dbających o dobry stan swojego zdrowia? (aktualizacja: 1.08, 4.08, 15.08, 16.08; 2023r.: 16.07, 30.07, 13.09)

SGB-Bank SA jest członkiem Federacji Przedsiębiorców Polskich. Zgodnie ze statutem, Federacja reprezentuje interesy banku.

W komunikatach Federacji Przedsiębiorców Polskich z dni: 13 i 27 lipca br. są następujące zdania:

„Zatem zasadne jest wprowadzenie rozwiązań ustawowych, które uzależnią możliwość przebywania w określonych miejscach lub podejmowania określonych czynności od poddania się szczepieniu. W ten sposób osoby zaszczepione uzyskiwałyby praktyczny mechanizm obrony przed naruszeniem ich prawa do ochrony własnego zdrowia przez osoby niezaszczepione”.

Niewątpliwie, to nawoływanie do dyskryminacji. W tym osób, które dbają o swoje zdrowie, mają bardzo dużą odporność naturalną, a choroby znają z przekazów – np. medialnych.

Więcej na temat grupy osób, których to dotyczy:

Fake news ze strony rządowej. Cywilizacja chorób i przedwczesnej śmierci (1)

Pytania do Mirosława Skiby, prezesa zarządu SGB-Bank SA:

– W czym lepsza jest osoba, która zaszczepiła się przeciw COVID-19, która jednak nie dba o swoje zdrowie (wskutek np. braku sportu, złego odżywiania, nałogów itp.), mająca kilka chorób współistniejących – od osoby niezaszczepionej na tę chorobę, która dbałość o swój stan zdrowia uczyniła priorytetem, niechorująca na żadne choroby, w tym grypopodobne, która nigdy podczas 40 lat pracy nie była na zwolnieniu L-4, nie korzystająca ze służby zdrowia? Dodam, że prawdopodobieństwo zachorowania na COVID-19 przez osoby o dużej odporności jest równe zeru.  

– Dlaczego takie osoby (niechorujące) mają mieć ograniczony dostęp do usług czy możliwość przebywania w określonych miejscach?

– Czy Bank nie powinien promować osób dbających o swoje zdrowie, a nie opowiadać się pośrednio za cywilizacją chorób i przedwczesnej śmierci?

– Czy zarząd Banku ma świadomość, że Polska znana była zawsze z gościnności, tutaj mieszkać i działać chcieli przedsiębiorcy z różnych stron świata, że Polakom obca była segregacja ludzi?       

– Skoro Bank zajął się sprawami zdrowotnymi, to mam jedno pytanie dotyczące osób o dużej odporności naturalnej:

Jaki miesiąc w roku dla takiej osoby jest najlepszym pod względem zdrowia. Kiedy jej odporność jest największa?

Jest to jeden szczególny miesiąc w roku, kiedy sił jest najwięcej, można wówczas „przenosić góry”. To najlepszy miesiąc na wyjazdy.

Poprawna odpowiedź na to pytanie jest kluczowa w sprawie promowanych przez Bank szczepień. 

Pola Neis

Fot.: pixabay.com

_________________________

Aktualizacja: 1.08

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytania. SGB-Bank SA otrzyma zapytanie po raz drugi.

_________________________

Aktualizacja: 4.08

Odpowiedź Federacji Przedsiębiorców Polskich 

_________________________

Aktualizacja: 15.08Zamiast rzeczowej odpowiedzi opartej na faktach i dowodach – agresja i obrażanie

Odpowiedź na zapytania do Banku – przesłał zarząd Federacji Przedsiębiorców Polskich (powyżej pdf).

Ustosunkowanie się redakcji do odpowiedzi

  1. Nie jest prawdą, że pierwsze pytanie „mieści w sobie błąd zasadniczy”. Błąd zasadniczy to niezrozumienie pytania. Celowe czy nie, to już inna kwestia.

    Na jednej szali postawione są wspólnie osoby mogące teoretycznie zarazić się chorobą zakaźną. Pierwsze – nie dbają o swoje zdrowie i drugie, które dbają i mają wysoką odporność organizmu.

    Czym skutkuje wysoka odporność, dokładnie było wyjaśnione w artykule, który był integralną częścią zapytania prasowego:

Fake news ze strony rządowej. Cywilizacja chorób i przedwczesnej śmierci (1)

2. Udzielający odpowiedzi zastrzegł, że nie ma kompetencji medycznych, ale „należy ufać przedstawicielom świata medycyny; należy ufać ustaleniom świata nauki”.

Jakim przedstawicielom? Tym reprezentującym interesy globalistyczne?

 Są różne głosy świata medycyny.

 Tutaj są takie przykłady:

List otwarty naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2

http://polaneis.pl/zdrowie/list-otwarty-naukowcow-i-lekarzy-w-sprawie-szczepien-na-koronawirusa-sars-cov-2

 Rząd z premedytacją niszczy naturalną odporność Polaków. Taki wniosek nasuwa się z lektury listu otwartego lekarzy w sprawie Covid-19 (aktualizacja: 17 listopada)

http://polaneis.pl/zdrowie/rzad-z-premedytacja-niszczy-naturalna-odpornosc-polakow-taki-wniosek-nasuwa-sie-z-lektury-listu-otwartego-lekarzy-w-sprawie-covid-19

 Czy lekarz może leczyć dziś zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem? Petycja polskich niezależnych lekarzy i naukowców

http://polaneis.pl/zdrowie/czy-lekarz-moze-leczyc-dzis-zgodnie-ze-swoja-wiedza-i-doswiadczeniem-petycja-polskich-niezaleznych-lekarzy-i-naukowcow

I najnowszy przykład:

List Otwarty do Kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego „O połączenie się ze społeczeństwem przeciw fałszywej pandemii i eksperymentalnym szczepieniom”

W tym Liście Otwartym lekarzy i naukowców czytamy między innymi:

U podstaw obecnej polityki koronawirusa tkwią trzy fundamentalne błędy, a raczej trzy przekłamania wprowadzające w błąd opinię publiczną:  

a.  Jedynym sposobem na zakończenie pandemii są szczepionki przeciw COVID-19 — to nieprawda, ponieważ możliwe jest leczenie choroby i zmniejszenie liczby zgonów za pomocą takich leków jak amantadyna, iwermektyna i wielu innych, czy poprzez świadome wzmacnianie układu odpornościowego;  

b. Jedynym sposobem na uzyskanie odporności zbiorowej są powszechne szczepienia — to kłamstwo, gdyż odporność zbiorowa jest osiągana też poprzez naturalną infekcję. W publikacji „Antibody Evolution after SARS-CoV-2 mRNA” międzynarodowy zespół złożony z dziewiętnastu naukowców dowodzi, że naturalne przejście COVID-19 jest znacznie bardziej korzystne aniżeli szczepienie, gdyż komórki pamięci wyselekcjonowane w czasie naturalnej infekcji mają większą siłę i zasięg niż komórki pamięci powstałe wskutek szczepienia;  

c. Szczepionki są całkowicie bezpieczne — to kolejne kłamstwo, ponieważ fakty mówią, że z szczepieniami przeciwko COVID-19 wiążą się liczne powikłania (kardiotoksyczność, problemy ze zdrowiem reprodukcyjnym kobiet, zaburzenia układu nerwowego, zakrzepy krwi), a według informacji Ministerstwa Zdrowia w okresie od początku Narodowego Programu Szczepień, tj. od 27 grudnia 2020 do dnia 5 czerwca 2021 zmarło 730 osób zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki oraz 3170 osób zaszczepionych jedną dawką. To konkretny przykład podany przez jednego z naszych sygnatariuszy: Podczas ostatniego dyżuru, do naszego szpitala został przywieziony pensjonariusz Domu Opieki z zaburzeniami psychicznymi. Spytałam opiekuna tego pacjenta, jak długo obecnie oczekuje się na miejsce w Domu Opieki, ponieważ jeszcze 2 lata temu ten okres wynosił około 2,5 roku. Odpowiedział, że obecnie w ogóle się nie czeka i mają deficyt wielu miejsc, ponieważ podawane są iniekcje preparatów mRNA, po których pensjonariusze nie budzą się – umierają zazwyczaj w nocy. Nikt nie zgłasza NOP-ów, czy śmierci po tych preparatach. Te zgony przypisuje się starości   

oraz

Izraelski lekarz dr Kobi Haviv, dyrektor szpitala Herzoga w Jerozolimie, pisze: „85-90% obecnych hospitalizacji dotyczy osób w pełni zaszczepionych i dotyczy to 95% pacjentów w stanie ciężkim. Skuteczność szczepionki słabnie”. Pojawiają się badania naukowe, które mówią, że osoby zaszczepione będą mniej odporne na nowe warianty koronawirusa niż niezaszczepione. Każdy wirus respiratoryjny mutuje i dlatego nigdy nie wynaleziono skutecznej szczepionki na grypę.

3. W świetle Państwa zastrzeżenia (brak kompetencji medycznych) i powyżej wskazanych odmiennych głosów części środowiska medycznego, wszystkie kwestie, które zostały opisane w odpowiedzi, a dotyczące COVID-19 –  są tylko propagandową kalką oficjalnej propagandy.   

4. Nie jest naszą opinią, że „prawdopodobieństwo zachorowania na COVID-19 przez osoby o dużej odporności jest równe zeru”. To fakt, poparty dowodami. Takie osoby żyją wśród nas.

    Przez brak zachorowania oczywiście mamy na myśli sytuację, że osoby takie nie mają żadnych objawów choroby (tutaj znowu odsyłam do artykułu integralnego).

    Twierdzenie, że ten fakt poparty żywymi dowodami jest „kłamstwem, a jego rozpowszechnianie jest szkodliwe dla zdrowia publicznego” – to chyba najbardziej kuriozalna część odpowiedzi. To negowanie podstaw medycyny w zakresie odporności naturalnej.

    Tutaj przypomina mi się następujący przykład, podsumowujący trafnie takie myślenie.

     Córka pyta mamę:

    – A co to jest naturalna odporność?

    – Daj spokój, to tylko teoria spiskowa.

5.  Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytania:

– Dlaczego takie osoby (niechorujące) mają mieć ograniczony dostęp do usług czy możliwość przebywania w określonych miejscach?

– Czy Bank nie powinien promować osoby dbające o swoje zdrowie, a nie opowiadać się pośrednio za cywilizacją chorób i przedwczesnej śmierci?

– Czy zarząd Banku ma świadomość, że Polska znana była zawsze z gościnności, tutaj mieszkać i działać chcieli przedsiębiorcy z różnych stron świata, że Polakom obca była segregacja ludzi?       

– Skoro Bank zajął się sprawami zdrowotnymi, to mam jedno pytanie dotyczące osób o dużej odporności naturalnej:

Jaki miesiąc w roku dla takiej osoby jest najlepszym pod względem zdrowia. Kiedy jej odporność jest największa?

Jest to jeden szczególny miesiąc w roku, kiedy sił jest najwięcej, można wówczas „przenosić góry”. To najlepszy miesiąc na wyjazdy.

Poprawna odpowiedź na to pytanie jest kluczowa w sprawie promowanych przez Bank szczepień.    

Dlatego SGB-Bank otrzyma żądanie w trybie prawa prasowego (w przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego, odmowę doręcza się zainteresowanej redakcji w formie pisemnej, w terminie trzech dni; odmowa powinna zawierać oznaczenie organu, jednostki organizacyjnej lub osoby, od której pochodzi, datę jej udzielenia, redakcję, której dotyczy, oznaczenie informacji będącej jej przedmiotem oraz powody odmowy).

6. Proponuję autorom odpowiedzi śledzenie kolejnych ustaleń śledztwa dziennikarskiego w sprawie szczepionek przeciw COVID-19:

 Śledztwo dziennikarskie w sprawie szczepionek przeciw COVID-19 (aktualizacja: 1.08, 6.08, 7.08, 8.08)

W śledztwie są tylko i wyłącznie podawane fakty i dowody. A dlaczego proponuję? Bo może przyjdzie w końcu jakaś refleksja, za czym tak naprawdę się optuje i agituje.

JS

cdn.

_________________________

Aktualizacja: 16.08

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytanie:

Czy Bank popiera postulaty Federacji wyrażone w stanowisku z 13 lipca (i powtórzone 27 lipca)

https://federacjaprzedsiebiorcow.pl/?lang=pl&page=komunikaty_fpp&year=2021&month=7&id=320

 „by wprowadzić przepisy rangi ustawowej przewidujące w przypadku stanu epidemii co najmniej:

• możliwość uzależnienia dostępu do określonych miejsc lub dopuszczenia do wykonania określonych czynności, w tym skorzystania z usług, od uprzedniego poddania się szczepieniu przeciwko chorobie, które rodzi stan zagrożenia epidemicznego lub wywołała stan epidemii,

• wyposażenie podmiotów dysponujących określonymi miejscami lub decydujących o pojęciu określonych czynności, w tym skorzystania z oferowanych przez nich usług, w uprawnienie do żądania okazania zaświadczenia o poddaniu się sczepieniu – czyli uprawnienie do przetwarzania odpowiednich danych osobowych,

• zwolnienie odmawiającego dostępu z ewentualnych negatywnych konsekwencji jego decyzji na płaszczyźnie prawa pracy, prawa cywilnego i prawa wykroczeń,

• szczególne rozwiązania należy przewidzieć dla osób, które ze względów medycznych nie mogą poddać się szczepieniom”

oraz

„Zatem zasadne jest wprowadzenie rozwiązań ustawowych, które uzależnią możliwość przebywania w określonych miejscach lub podejmowania określonych czynności od poddania się szczepieniu. W ten sposób osoby zaszczepione uzyskiwałyby praktyczny mechanizm obrony przed naruszeniem ich prawa do ochrony własnego zdrowia przez osoby niezaszczepione”. 

dlatego SGB-Bank SA otrzyma żądanie w trybie prawa prasowego (w przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego, odmowę doręcza się zainteresowanej redakcji w formie pisemnej, w terminie trzech dni; odmowa powinna zawierać oznaczenie organu, jednostki organizacyjnej lub osoby, od której pochodzi, datę jej udzielenia, redakcję, której dotyczy, oznaczenie informacji będącej jej przedmiotem oraz powody odmowy).

______

Ciąg dalszy (2023r.): Pytamy Mirosława Skibę, prezesa zarządu SGB-Banku SA o jego deklarację, że nie ma lepszych i gorszych klientów (aktualizacja: 16.07, 30.07, 13.09)