W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Pytamy Mirosława Skibę, prezesa zarządu SGB-Banku SA o jego deklarację, że nie ma lepszych i gorszych klientów (aktualizacja: 16.07, 30.07, 13.09, 28.09)

Autor: pixabay.com

Przy okazji dziennikarskiego śledztwa w sprawie Banku Spółdzielczego w Mszczonowie (Skandal medialny z udziałem Banku Spółdzielczego w Mszczonowie. Takiej sprawy jeszcze nie mieliśmy), trafiliśmy na zapewnienie prezesa zarządu SGB-Banku SA, do którego to zrzeszenia należy mszczonowski bank.

Mirosław Skiba, prezes zarządu SGB-Banku SA, na stronie banku: Nie ma i nigdy nie powinno być podziału na lepszych i gorszych klientów.

Słusznie, tak powinno być.

Dla przypomnienia jednak nie tak odległe czasy.

SGB-Bank SA jest członkiem Federacji Przedsiębiorców Polskich. Zgodnie ze statutem, Federacja reprezentuje interesy banku. W komunikatach Federacji Przedsiębiorców Polskich z dni 13 i 27 lipca 2021r. są następujące zdania:

„Zatem zasadne jest wprowadzenie rozwiązań ustawowych, które uzależnią możliwość przebywania w określonych miejscach lub podejmowania określonych czynności od poddania się szczepieniu. W ten sposób osoby zaszczepione uzyskiwałyby praktyczny mechanizm obrony przed naruszeniem ich prawa do ochrony własnego zdrowia przez osoby niezaszczepione”.

Niewątpliwie, to było nawoływanie do dyskryminacji.

Bank nie odpowiedział na wiele pytań. Ogólną odpowiedź przysłała tylko Federacja Przedsiębiorców Polskich.

Więcej:

Pytania do prezesa:

– Jak po czasie ocenia to, co wtedy reprezentująca Bank Federacja Przedsiębiorców Polskich chciała przeforsować?

– Czy nadal wierzy naukowcom, w tym bezpieczeństwu i skuteczności szczepionek przeciw Covid-19?

– Jaki procent personelu grupy SGB-Bank SA zaszczepił się przeciw Covid-19?

Jan Wels

——————

Aktualizacja: 16 lipca

Pytania zadaliśmy 29 czerwca, na odpowiedź czekaliśmy do 4 lipca.

Nie doczekaliśmy się, dlatego Skiba otrzymał dzisiaj pytania po raz drugi.

——————

Aktualizacja: 30 lipca. Oj, panie prezesie…

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Prezes Skiba otrzyma wezwanie w trybie art 4.3. Prawa prasowego.

——————

Aktualizacja: 13 września. Ale wstyd…

Żądanie w trybie prawa prasowego bank otrzymał 4 sierpnia. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

To samo się komentuje.

Dla osób, które miały być dyskryminowane to bezcenny dowód na to, kto stał (np. pośrednio) za pomysłem „wprowadzenia rozwiązań ustawowych, które uzależnią możliwość przebywania w określonych miejscach lub podejmowania określonych czynności od poddania się szczepieniu”.

Fot.: pixabay.com

——————

Aktualizacja: 28 września. Artykuły powiązane:

– Czy Małgorzata Wojtczak – prezes Banku Spółdzielczego w Mszczonowie, dotrzyma słowa i zwróci panu Jackowi 150 zł?

– Dlaczego Bank Spółdzielczy w Mszczonowie nie zabezpieczył dowodu swojej niewinności?

– Czy Małgorzata Wojtczak – prezes BS w Mszczonowie, dobrze zastosowała przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?