W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Przyparty do muru Pachlita, dyrektor ZOZ w Ropczycach, uciekł w RODO. Zapomniał jednak o pewnym „szczególe”…

W związku z ustaleniami śledztwa dziennikarskiego w sprawie szczepionki MMR, którego plonem są między innymi artykuły:

– INTERWENCJA. Droga szczepionki MMR – od producenta do ciała dziecka

– Podsumowanie śledztwa dziennikarskiego w sprawie drogi szczepionki MMR – od producenta do ciała dziecka. Poinformowaliśmy GIF o możliwej szkodliwości szczepionek

– Producent szczepionki M-M-RvaxPro utajnił kraj jej produkcji oraz datę wytworzenia! Nawet tego rodzicom polskich dzieci nie wolno wiedzieć?

oraz artykułu o odpowiedzialności za zły produkt leczniczy:

– Producent szczepionek przeciw odrze, śwince i różyczce M-M-RvaxPro wbija nóż w narrację lekarzy oraz…

Adamowi Pachlicie, dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, zadaliśmy trzy pytania.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące bezpieczeństwa szczepionki MMR dyrektor zadeklarował, że „nasi lekarze” gwarantują, że szczepionka jest bezpieczna.

Dokładnie ta deklaracja brzmi tak: „Przy stosowaniu szczepionki MMR stosowane są obowiązujące standardy, co upoważnia naszych lekarzy do zagwarantowania, że szczepionka jest bezpieczna”.

Więcej: Bardzo ważna deklaracja Adama Pachlity, dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

Dyrektor nie odniósł się do wyników śledztwa, złożył za to odważną, publiczną deklarację dotyczącą  gwarancji bezpieczeństwa.

Nawet producent szczepionki zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za szczepionkę w sytuacji: nieodpowiednich warunków transportu czy niewłaściwego zarządzania produktem.

A tu proszę, dyrektor ZOZ z Ropczyc w imieniu „naszych” lekarzy gwarantuje za szczepionkę niezależnie od tego jak dotarła do Ropczyc i co się działo z nią po drodze, gdzie została wyprodukowana, ilu było pośredników, że laboratoria zagraniczne nie potwierdziły przeprowadzenia badań serii szczepionek objętych śledztwem itp. Nawet ujawniona awaria pomiaru temperatury w pojeździe przewożącym jedną serię MMR – nie jest przeszkodą takiej gwarancji.

Zapytaliśmy więc dyrektora  o nazwiska lekarzy „gwarantów”. Dyrektor się ociągał, otrzymał w końcu wezwanie w trybie prawa prasowego 

RODO

O odpowiedzi na to wezwanie, dyrektor poinformował, że nie poda nazwisk lekarzy gwarantujących, że szczepionka MMR jest bezpieczna. Napisał: „… dane osobowe pracowników podlegają ochronie ustawowej oraz poprzez RODO. Z tego względu, odmawiamy udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe pytanie”.

KOMENTARZ

Imiona i nazwiska lekarzy pracujących w szpitalach czy przychodniach nie są żadną tajemnicą. A już z pewnością nie tych, którzy coś tam gwarantują. W dodatku, na stronie ZOZ Ropczyce są podane nazwiska lekarzy pracujących w tej instytucji.

Przykładowo:

lek. med. Zofia Kasprzak-Pszeniczny

lek. med. Bronisława Król-Rybak

lek. med. Ewa Kuczek

lek. med. Teresa Kapusta

lek. med. Piotr Kapusta

lek. med. Anna Daniel-Maj

lek. med. Janusz Kuczek

lek. med. Bartłomiej Siwiec

lek. med. Piotr Świtała

lek. med. Katarzyna Batóg-Szczęch

lek. med. Marcin Ściegienny

lek. med. Efrem Buć

dr n. med. Zbigniew Ziętek

lek. med. Andrzej Kaźmierczak

lek. med. Agnieszka Orechwo

lek. med. Romuald Radziewicz

lek. med. Jakub Salwa

lek. med. Piotr Dmitruk

lek. med. Wojciech Kowalewski

lek. med. Łukasz Morga

lek. med. Krzysztof Scheller

lek. med. Robert Słuja

lek. med. Agata Hanych

lek. med. Grzegorz Chomont

lek. med. Karolina Biały-Międlar

lek. med. Małgorzata Bocheńska

lek. med. Barbara Murjas

lek. med. Tomasz Garbacz

lek. med. Beata Rudnicka-Cybart

lek. med. Szczepan Dziuban

lek. med. Justyna Grzesik-Stachnik

lek. med. Bronisława Król-Rybak

lek. med. Małgorzata Kądziela

lek. med. Anna Pszeniczna

lek. med. Agnieszka Kania

lek. med. Marian Kurek

i inni, których dane dostępne są na odpowiednich podstronach ZOZ Ropczyce.

Nie o RODO więc chodziło.

Wyjaśniania wymaga jeszcze kwestia, czy wszyscy podani powyżej lekarze gwarantują bezpieczeństwo szczepionki MMR. Wydaje się, że tak. Pachlita bowiem nie napisał, że niektórzy „nasi lekarze” gwarantują. A skoro tak nie napisał, to można wysnuć wniosek, że wszyscy.

Gdyby ta interpretacja była zła i któryś z przywołanych lekarzy nie czuł się upoważnionym do gwarantowania bezpieczeństwa szczepionki MMR, to prosimy o przysłanie stosownego sprostowania. Niezwłocznie je zamieścimy.  

JS

Fot.: pixabay.com