W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Pytania do koncernu farmaceutycznego Pfizer o potencjalną szczepionkę przeciw COVID-19. Aktualizacja: 2 grudnia

Jak podała strona rządowa, premier Morawiecki rozmawiał kilka dni temu z przedstawicielami firmy farmaceutycznej Pfizer Polska. Spotkanie poświęcone było współpracy dotyczącej przygotowania przez nasz kraj zakupu i dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19.

W rządowym komunikacie czytamy także:

„W pierwszej kolejności będą one dostępne dla grup największego ryzyka: personelu medycznego, seniorów i służb mundurowych. Później – dla wszystkich chętnych”.

Więcej:

Premier: Wierzę, że wygramy walkę z COVID-19

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-wierze-ze-wygramy-walke-z-covid-19.html

Mam następujące pytania do firmy Pfizer Polska:

Została dopiero wydana zgoda na I i II fazę badania klinicznego szczepionki w Niemczech:

(https://www.pfizer.com.pl/o-firmie/press-room/biontech-i-pfizer-uzyskaly-zgode-na-rozpoczecie-pierwszej-fazy-badan-klinicznych)

Dopiero w fazie III oceniana jest skuteczność i bezpieczeństwo pod kątem występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz bezpieczeństwo jej podawania:

(https://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jak-sie-bada-bezpieczenstwo-szczepionek/)

W oparciu więc o jakie badania naukowe firma Pfizer zapewniła premiera, że szczepionka ma 90% skuteczność?

Jakie mogą być potencjalne (przewidywane) skutki uboczne szczepionek opartych na RBD „zawierające fragment ‚kolca’ uważany za najważniejszy w aktywizowaniu przeciwciał, które mogą dezaktywować wirusa”?

Jak zakończyła się sprawa korupcji, o którą został oskarżony kilka lat temu koncern farmaceutyczny Pfizer?

Czy od tamtego czasu były nowe oskarżenia za nieetyczne zachowania? Jeśli tak, to kiedy, gdzie i jak się zakończyły?

____________________________

Aktualizacja: 2 grudnia

Pytania zadaliśmy trzykrotnie, nie otrzymaliśmy do dzisiaj na nie odpowiedzi. Dlatego Pfizer otrzyma od nas wezwanie do przesłania odmowy udzielania informacji (Art. 4. 3 Prawa prasowego: W przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego, odmowę doręcza się zainteresowanej redakcji w formie pisemnej, w terminie trzech dni; odmowa powinna zawierać oznaczenie organu, jednostki organizacyjnej lub osoby, od której pochodzi, datę jej udzielenia, redakcję, której dotyczy, oznaczenie informacji będącej jej przedmiotem oraz powody odmowy). 

******

Przeczytaj także:

Pytania do rządu w sprawie współpracy z firmą Pfizer

Coraz większe wątpliwości wokół rzekomej skuteczności szczepionki przeciwko COVID-19

Fot.: pixabay.com