W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Pytamy prezesa Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek o odpowiedzialność aptekarzy za nadmiarowe zgony (aktualizacja: 18.01.23r.)

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) powstał w marcu 2018 r. z Ruchu Aptekarzy Polskich. Na stronie Związku zamieszczone jest pismo prezesa w sprawie zapewnienia ochrony prawnej farmaceutom.

W piśmie czytamy między innymi:

„W dobie pandemii koronawirusa uwidoczniła się szczególnie istotna rola aptekarzy, jako niezbędnego elementu prawidłowo funkcjonującego systemu ochrony zdrowia. Aptekarze od początku, nieprzerwanie wykonują swoje obowiązki, dbając o nieprzerwane zaopatrzenie polskich pacjentów w produkty lecznicze, a od jakiegoś czasu również przeprowadzając szczepienia przeciw COVID-19 i wykonując testy. W kontekście tego odnotowywane w ostatnim czasie przypadki fizycznych ataków na farmaceutów budzą nasz sprzeciw, są bulwersujące i niedopuszczalne.

Z tego względu przyznanie farmaceutom ochrony prawnej właściwej dla funkcjonariuszy publicznych jest rozwiązaniem celowym, uzasadnionym i rozsądnym. W ocenie Związku atak na farmaceutów pomagających państwu przezwyciężyć pandemię powinien być traktowany jako atak na państwo, a zatem ścigany z całą stanowczością i surowo karany”.

Pytania do Marcina Wiśniewskiego, prezesa ZAPPA:

Co było powodem „w ostatnim czasie fizycznych ataków na farmaceutów”?

   W wyniku tych ataków, ilu farmaceutów ucierpiało i w jaki sposób?   

– Z podpisanego przez Pana pisma wynika, że Związek pozytywnie ocenia funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w ostatnich dwóch latach, w tym swoją rolę?

– „Przezwyciężanie pandemii” spowodowało „nadmiarową śmierć 200.000 Polaków” wskutek między innymi zamknięcia się służby zdrowia na leczenie innych chorób (zawały, udary, nowotwory itd.).

  Czy ZAPPA czuje się odpowiedzialny za te nadmiarowe zgony, bo tak można wywnioskować z Pana pisma (farmaceutów pomagających państwu przezwyciężyć pandemię)?

PN

Przeczytaj także:

– Pytania o zgłaszane powikłania poszczepienne oraz o zgony poszczepienne

Fot.: PN – art.: Muzeum Okręgowe w Sieradzu (woj. łódzkie). Ciekawe wystawy stałe

____________

Aktualizacja: 18 stycznia. Nie skorzystali z szansy wykazania słuszności swojego żądania  

KOMENTARZ

Związek pytania otrzymał dwukrotnie (11 i 19 kwietnia 2022r.). Do dzisiaj odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

To sytuacja co najmniej dziwna.

Szczególnie w sytuacji, gdy Związkowi chodzi o bezpieczeństwo farmaceutów i żąda, aby ataki na farmaceutów, pomagających państwu przezwyciężyć pandemię, były traktowane jako atak na państwo, a zatem ścigane z całą stanowczością i surowo karane.

Skoro jednak Związek przez prawie rok nie potrafił podać, co było powodem fizycznych ataków na farmaceutów oraz ilu farmaceutów ucierpiało i w jaki sposób – trudno oczekiwać, aby takie żądanie traktować poważnie.

PN     

____________

Ważne!

Odszkodowania od lekarzy lub Skarbu Państwa za ciężkie powikłania poszczepienne wskutek szczepienia przeciw COVID-19

Polecamy: 

100 mln odszkodowania od Ministerstwa Zdrowia. Pilotujemy precedensowe roszczenie