W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Czy Biuro Rzecznika Praw Pacjenta informuje, która ścieżka uzyskania odszkodowania jest lepsza dla poszkodowanego? (aktualizacja: 06.07)

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wydał pierwsze decyzje w ramach Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Dwie z nich dotyczą pacjentów, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, trzy kolejne są związane ze śmiercią pacjenta.

Przed wystąpieniem o świadczenie kompensacyjne trzeba rozważyć, co przyniesie większą korzyść finansową: świadczenie kompensacyjne czy odszkodowanie, renta lub zadośćuczynienie.

Zgodnie bowiem z ustawą z 16 czerwca 2023r. (zmiana ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw), uzyskanie świadczenia kompensacyjnego wiąże się ze zrzeczeniem się przez wnioskodawcę wszelkich roszczeń o odszkodowanie, rentę oraz zadośćuczynienie pieniężne.

Więcej na ten temat:

Pierwsze wypłaty z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Jest jednak pewna pułapka prawna

Pytania do Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca:

– Czy Biuro Rzecznika przeprowadza dla poszkodowanych analizę, czy w danej sprawie lepiej wystąpić o świadczenie kompensacyjne czy ubiegać się o odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie pieniężne?       

– Czy po wypłacie świadczenia kompensacyjnego można – np. za pół roku – je zwrócić i jednak wystąpić o odszkodowanie, rentę oraz zadośćuczynienie pieniężne?

– Jeśli po złożeniu wniosku o świadczenie kompensacyjne ujawniły się nowe szkody wynikające ze zdarzenia medycznego – co wówczas?  

K. Czartoryski

Pola Neis

Fot.: pixabay.com

__________________

Aktualizacja: 6 lipca

Marzanna Bieńkowska, zastępca dyrektora Rzecznika Praw Pacjenta:

Rzecznik Praw Pacjenta udostępnił wszystkim zainteresowanym ankietę pozwalającą ocenić, przed złożeniem wniosku, czy dana sprawa spełnia przesłanki do uzyskania świadczenia kompensacyjnego. W tym celu należy wykonać krótki test, składający się z kilku pytań – dzięki temu osoba zainteresowana otrzymuje informację, czy w jej sprawie możliwe jest ubieganie się o przyznanie świadczenia.

Ankieta jest pod linkiem: https://www.webankieta.pl/ankieta/1008152/czy-mam-prawo-do-swiadczenia-z-funduszukompensacyjnego-zdarzen-medycznych.html

Złożenie oświadczenia o przyjęciu świadczenia kompensacyjnego jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń o odszkodowanie, rentę oraz zadośćuczynienie pieniężne mogących wynikać ze zdarzenia medycznego objętego wnioskiem (w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku).

Natomiast złożenie oświadczenia o rezygnacji ze świadczenia kompensacyjnego lub niezłożenie żadnego oświadczenia jest równoznaczne ze zrzeczeniem się świadczenia kompensacyjnego. Nie ma trybu zmiany złożonego oświadczenia.

W przypadku późniejszego ujawnienia się nowej szkody poszkodowany ma możliwość jej zrekompensowania zarówno w trybie pozasądowym przed Rzecznikiem (poprzez odpowiednią zmianę poprzedniej decyzji na korzyść strony), jak i w ramach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od szpitala lub jego ubezpieczyciela.

Artykuły powiązane:

– Pierwsze wypłaty z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Jest jednak pewna pułapka prawna (aktualizacja: 06.07)

– Skład Komisji Odwoławczej ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych