W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Szokująca odpowiedź w sprawie odpowiedzialności za ciężki NOP. Ministerstwo Zdrowia uważa także, że lekarz nie ma obowiązku informowania o możliwości wystąpienia NOP

Autor: pixabay.com

Został podany kalendarz szczepień na 2020r. W sumie jest to kilkadziesiąt obowiązkowych pozycji, od dnia urodzenia do pełnoletności.

Na stronie portalu Szczepienia.info, powstałego z inicjatywy Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, instytucji wybitnie proszczepiennej, jest następująca informacja:

„Nie wszystkie szczepionki są w pełni skuteczne, jak również nie wszystkie są bezpieczne dla każdej osoby szczepionej. Podejmując decyzję o podaniu szczepionki należy rozważyć bilans korzyści i ryzyka związanego z jej zastosowaniem”.

Rola lekarza, który przeprowadza badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego jest więc kluczowa. Niestety nigdzie nie mogliśmy trafić na informację, jak takie badanie powinno wyglądać. 

Łukaszowi Szumowskiemu, ministrowi zdrowia zadaliśmy pytania:

– Jak powinno wyglądać, i ile minimum czasu trwać, rzetelne badanie kwalifikacyjne?

– Jak to wygląda w zależności od wieku szczepionej osoby oraz szczepionki na daną chorobę?

– Czy są przepisy prawa to regulujące? Jeśli tak, to konkretnie jakie?

– Czy istnieje np. lista lub inny dokument (wykaz itp.) dotyczący przeciwwskazań do wykonania danego szczepienia?  

– Jaka jest odpowiedzialność lekarza za źle przeprowadzone badanie kwalifikacyjne? Jakie konkretnie przepisy to regulują? Jaka jest odpowiedzialność lekarza w przypadku powikłań poszczepiennych w takiej sytuacji?

– Lekarz przed wykonaniem szczepienia ma obowiązek poinformować o możliwości wystąpienia NOP. Skąd lekarz czerpie wiedzę w tym temacie (szkolenia, materiały informacyjne itp.)?Czy może przekazać także informacje o NOP pochodzące od stowarzyszeń lub osób, które przedstawiają sprawę powikłań w sposób odmienny od obowiązującego (np. STOP NOP, prof. Maria Majewska, baza danych VAERS)?

– Lekarz informuje rodziców o możliwości wystąpienia ciężkiego NOP. Rodzice nie rezygnują ze szczepienia. Występuje ciężki NOP, dziecko doznaje znacznego uszczerbku na zdrowiu. Kto, i jaką ponosi za to odpowiedzialność: lekarz, rodzice, producent szczepionki?

 

Rzecznik prasowy ministra zdrowia takie przesłał odpowiedzi:

 

Ad 1. i 2.

Objaśnienia i wytyczne zostały opisane na cytowanej przez Panią Redaktor stronie:

https://szczepienia.pzh.gov.pl/dla-lekarzy/kwalifikacja-do-szczepienia/.

Zalecenia medyczne do kwalifikacji przed szczepieniem bazują na wiedzy eksperckiej i są zaleceniami miękkimi:

https://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/porocedury/70925,kwestionariusze-wywiadu-przesiewowego-przed-szczepieniem-dzieci-mlodziezy-i-doroslych.

Polskie Towarzystwo Wakcynologii aktualnie opracowuje standard kwalifikacji do szczepienia dzieci i młodzieży, którego projekt został zamieszczony w opracowaniu Medycyny Praktycznej wydanie specjalne 1/2019.

Ad 3. i 4.

Przepisy prawa regulują ustawowy obowiązek wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego poprzedzonego lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań zgodnie z art.17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.). Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym stanowi obecnie zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753).

Ad 5.

Zrozumienie specyfiki występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych ma kluczową rolę, zarówno w kwalifikacji do szczepienia, jak i w zgłaszaniu NOP.  Rolą lekarza jest ocenić stan zdrowia dziecka w dniu szczepienia i odnotować oraz zgłosić NOP z chwilą jego podejrzenia lub kwalifikacji wystąpienia. Jest to ustawowy obowiązek wynikający z art.17 ust. 2 oraz art. 52 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.).

Ad 6.

Przepisy ustawy nie nakładają na lekarza obowiązku informowania o możliwości wystąpienia NOP.

Informacje w zakresie niepożądanych działań leków publikowane poza CHPL oraz ulotką dla pacjenta jest nieuzasadniona.

Np. baza VAERS jest zbiorem informacji o NOP, gdzie każdy może zgłosić niepożądany odczyn poszczepienny. Do VAERS napływa rocznie około 30 000 zgłoszeń, w tym zaskakująco mało zgłoszeń bezpośrednio od osób zaszczepionych – takie zgłoszenia to zaledwie 7%. Pozostałe zgłoszenia pochodzą od firm – producentów szczepionek oraz placówek medycznych.

Na stronie VAERS można znaleźć informacje o niepożądanych odczynach poszczepiennych, które nie zostały zweryfikowane pod względem przyczynowo-skutkowym. W bazie zebrano NOP, które wystąpiły po szczepieniu, ale nie ma pewności ani dowodów, czy mają jakikolwiek związek ze szczepieniem. Dane z bazy VAERS obejmują bardzo szeroki zakres wszelkich informacji o stanie zdrowia osób szczepionych, ale dzięki temu umożliwiają szybkie wychwycenie nowych niepokojących sygnałów dotyczących bezpieczeństwa szczepień, tj. nieoczekiwane zwiększenie liczby zdarzeń określonego typu. Zebrane informacje w bazie VAERS podlegają szczegółowej analizie dopiero w następnych etapach. Znany jest przykład amerykańskiej lekarki anestezjologa, która zgłosiła do VAERS informację, że po szczepieniu pacjent zamienił się w Hulka – zielonego potwora z popularnych komiksów. Prowokacja ta pokazała, że baza nie jest zbiorem zweryfikowanych informacji o niepożądanych odczynach poszczepiennych, na podstawie której można wyciągać naukowe wnioski.

Ad 7.

To są stricte teoretyczne rozważania dotyczące sytuacji, które nie miały miejsca.

 

Pytania dodatkowe do ministra zdrowia:

 

– Kto jest autorem informacji o bazie VAERS? Prosimy podać imię, nazwisko oraz kontakt do tej osoby.

A może jej autorem jest lobbysta z firmy farmaceutycznej? Bowiem  identyczne informacje negujące bazę VAERS są zamieszczone na innych stronach proszczepiennych.  

—-

Obowiązki lekarza związane z przeprowadzeniem obowiązkowych szczepień ochronnych określa art. 17 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

– Czy artykuł ten wyłącza stosowanie art. 31 Ustawy o zawodzie lekarza: „Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania”?

– Czy artykuł ten wyłącza stosowanie zasad etyki zawodowej – art. 2, 13 i innych kodeksu etyki lekarskiej w związku z art. 4 ustawy o zawodzie lekarza?

—-

– Na pytanie: „Lekarz informuje rodziców o możliwości wystąpienia ciężkiego NOP. Rodzice nie rezygnują ze szczepienia. Występuje ciężki NOP, dziecko doznaje znacznego uszczerbku na zdrowiu. Kto, i jaką ponosi za to odpowiedzialność: lekarz, rodzice, producent szczepionki?”, uzyskaliśmy odpowiedź: „To są stricte teoretyczne rozważania dotyczące sytuacji, które nie miały miejsca”.

Zupełnie nie rozumiemy tej odpowiedzi. 

 

Teoretyczne rozważania, gdyż:

– żaden lekarz nie poinformuje o możliwości wystąpienia ciężkiego NOP?

– nie było w kraju przypadku ciężkiego NOP?

—-

– Występuje ciężki NOP, dziecko doznaje znacznego uszczerbku na zdrowiu w wyniku szczepienia. Kto, i jaką ponosi za to odpowiedzialność na gruncie obecnego prawa: lekarz, rodzice, producent szczepionki?

 

cdn.

 

Przeczytaj także:

– Autyzm poszczepienny, NOP… . Pytania do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

– STOP NOP o autyzmie poszczepiennym, nagłej śmierci łóżeczkowej, nierzetelnych statystykach i badaniach w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych

– INTERWENCJA. Droga szczepionki MMR – od producenta do ciała dziecka (1)

– Skandaliczna odpowiedź Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona druga

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona trzecia

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona czwarta

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona piąta

– Kto odpowiada, zgodnie z przepisami cywilnymi i karnymi, za treści zamieszczone na portalu Szczepienia.info? Pytania do Grzegorza Juszczyka, dyrektora NIZP-PZH

– Nie chcą wyjaśnić, czy redaktorzy portalu Szczepienia.info mają powiązania z branżą farmaceutyczną, czy są przez nią finansowani

– Niepożądane odczyny poszczepienne oraz wadliwe szczepionki. Pytania do dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

– Konflikt interesów wg Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Pytania do dyrektora Grzegorza Juszczyka

– Pytania do Rzecznika Praw Obywatelskich o niepożądane odczyny poszczepienne

– Wybiórcze działania Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie szczepień ochronnych

– Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej nie odpowiedział na pytania prasowe. Otrzyma przedsądowe wezwanie do przesłania odmowy udzielenia informacji

– Komunikat wspólny prezesa NRA i GIS. Pytania do Jarosława Pinkasa – Głównego Inspektora Sanitarnego

– Jak powinno wyglądać badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego? Pytania do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

– Ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne. Pytania do dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

– Jak powinno wyglądać badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego? Pytania do ministra zdrowia

– Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny nie odpowiedział na pytania prasowe. Otrzyma przedsądowe wezwanie do przesłania odmowy udzielenia informacji

 Obalamy mit Głównego Inspektora Sanitarnego o standardach bezpieczeństwa szczepionek i znikomym ryzyku ich stosowania 

– Obalamy półprawdę o obowiązkach lekarzy związanych z przeprowadzeniem obowiązkowych szczepień

– Sprawdzamy rzetelność opracowania „6 mitów na temat szczepionek” Instytutu Zdrowia Publicznego (1)

– Nadal nie otrzymaliśmy rzetelnych odpowiedzi w sprawie portalu Szczepienia.info. Ciekawe, dlaczego?

– Audyt WHO wskazuje, że portal Szczepienia.info to jednokierunkowa propaganda proszczepionkowa