W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Spółka Urtica to czarna dziura informacyjna w drodze szczepionki M-M-RvaxPro do ciał polskich dzieci

Autor: pixabay.com

MMR to trójskładnikowa szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce. Zgodnie z polskim kalendarzem szczepień na 2020 rok, MMR podaje się obowiązkowo wszystkim dzieciom w 13–15 miesiącu życia. Na prośbę czytelniczki sprawdzamy drogę szczepionki od producenta do ciała dziecka.

Więcej na temat interwencji:

INTERWENCJA. Droga szczepionki MMR – od producenta do ciała dziecka

Zgodnie z informacją uzyskaną od Ministerstwa Zdrowia (MZ), aktualnie szczepienia przeciwko odrze-śwince-różyczce realizowane są zgodnie z Programem szczepień ochronnych (PSO) i wykonywane przy użyciu szczepionki M-M-RvaxPro, dla której podmiotem odpowiedzialnym jest MSD Francja. Wartość całkowita zamówienia to prawie 31 mln zł, a dostawy 1.200.000 szczepionek w 2020r. mają odbyć się w 6 terminach: do 30 stycznia, 31 marca, 29 maja, 31 lipca, 30 września i 30 października.

Przetarg na dostawę szczepionek wygrała spółka z o.o. Urtica z Wrocławia, dystrybutor szczepionek M-M-RvaxPro.

Pierwsza dostawa szczepionki miała miejsce w dwóch terminach: 15 i 29 stycznia br. Wraz ze szczepionkami zostały dostarczone do Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach orzeczenia o zwolnieniu z obowiązku kontroli seryjnej wstępnej produktu leczniczego. 

Bez problemów udało nam się ustalić drogę szczepionki od bazy rezerw do przychodni w Tczewie. Instytucje uczestniczące w tym łańcuchu dostaw, przekazały nam dokumenty, o które poprosiliśmy.

Odmienna sytuacja miała miejsce z ustaleniem drogi szczepionki od producenta do magazynu Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Nie wiemy, jaki miała przebieg, nawet nie mamy pewności, czy szczepionki zostały wyprodukowane w Holandii, jak zapewnia ministerstwo.

W tej czarnej dziurze udało się nam jedynie odtworzyć dotarcie szczepionki do magazynu bazy rezerw, najprawdopodobniej z magazynów Urtici. Usługę wykonała spółka Pharmalink.

Dowiedzieliśmy się o tym przypadkowo, gdyż kierowca pojazdu miał kłopot z wydrukowaniem temperatury przewozu szczepionki.

Taki wydruk został doręczony do magazynu bazy rezerw przez sekretariat spółki Pharmalink. Spółka nie udzieliła jednak odpowiedzi, jak na odległość udało się jej ustalić temperaturę w pojeździe.

Dodatkowym zaskoczeniem jest to, że Pharmalink korzysta z usług innych przewoźników. Część z tych przewoźników bardzo krytycznie ocenia współpracę z Pharmalinkiem oraz jakość świadczonych przez firmę usług. Spółka nie odpowiedziała na nasze pytanie, czy pozwała osoby źle oceniające Pharmalink.             

Niewykluczone, że i w tym przypadku Pharmalink korzystał z podwykonawców.

Dziwna odpowiedź

Spółka Urtica kilkakrotnie otrzymała od nas następujące pytania:

– Czy pierwsza partia szczepionek została przez Państwa dostarczona do magazynu w Porębach – Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych (termin był do 30 stycznia)?

– A może następne partie także już tam trafiły?

– Jak oznaczona jest seria szczepionek, która trafia(ły) do magazynu w Porębach?

– Jak oznaczone są partie zakupione przez MZ, kto jest odpowiedzialny za zwolnienie serii, kto jest osobą wykwalifikowaną w przypadku tej serii?

– Jakie dokumenty wraz ze szczepionkami zostały dostarczone do magazynu w Porębach? Prosimy o ich przesłanie (w języku polskim – taki był wymóg przetargu), oprócz faktur VAT.

– Jak szczepionki M-M-RvaxPro znalazły się w Państwa firmie: dostarczył je producent czy sami je odebraliście, np. z zakładu, gdzie są produkowane?

– Zakupione przez MZ szczepionki, gdzie (kraj) i kiedy były wyprodukowane?

–  Wykonawcą przetargu MZ jest spółka Urtica. W jakim stopniu i jak spółka odpowiada za jakość dostarczonych szczepionek? Czy spółka Urtica weryfikuje pod względem zdrowotnym i zgodności z zamówieniem MZ oraz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego – otrzymane od producenta szczepionki? Jeśli tak, to jak?

– Czy w przypadku wystąpienia powikłań poszczepiennych, np. wskutek wadliwości lub działań niepożądanych szczepionek (niewykluczony jest nawet zgon, zgodnie z charakterystyką tego produktu leczniczego) – spółka Urtica odpowiada karnie i cywilnie jako wykonawca przetargu? Jeśli nie, to kto?  

W końcu otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

„W odpowiedzi na nadesłane pytania, uprzejmie informujemy, że dostawa szczepionki przeciwko odrze-śwince-różyczce M-M-RvaxPro realizowana jest przez Spółkę Urtica Sp. z o.o. zgodnie z wymogami Prawa farmaceutycznego oraz zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i na warunkach określonych w przetargu. Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji przetargu są publicznie dostępne na stronie https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/7597/details”.

Nie zadaliśmy Urtice pytania, na jakiej podstawie jest realizowana dostawa szczepionki przeciwko odrze-śwince-różyczce M-M-RvaxPro, bo to już dawno ustaliliśmy. Wysłaliśmy więc wezwanie w trybie prawa prasowego.

Pomogło niewiele, gdyż otrzymaliśmy taką odpowiedź:

„W odpowiedzi na Państwa żądania z dnia 18 marca 2020r. dot. zapytania prasowego z dnia 27 lutego 2020r. zwracamy uwagę, że wbrew Państwa twierdzeniom o odmowie udzielenia informacji, wskazujemy, że Spółka udzieliła odpowiedzi na pytania odsyłając Państwa do specyfikacji postępowania przetargowego, które spółka wygrała i które jest jawne. Spółka zatem nie dokonała odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania, o których mowa w przywołanym przez Pana art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe (Dz.U. nr 5, poz. 24 ze zm.), lecz wskazała dokument zawierający informacje, o które Państwo wnioskują”.

Pismo jest z podpisem: Zarząd Urtica sp. z o.o.

Zgodnie z aktualnym KRS, zarząd spółki stanowią: prezes zarządu Farid Bensari, wiceprezes zarządu Renata Biel oraz wiceprezes Tibor Bartoszewicz. 

 

Komentarz

Urtica po raz kolejny wymyśliła sobie pytanie i na nie odpowiedziała. Na nasze pytania nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W sumie, to odpowiedzi nie otrzymała pani Ewa z Tczewa, która wystąpiła do redakcji z konkretnym problemem. Problemem realnym, gdyż na temat szczepionki MMR jest bardzo dużo różnych opinii, w tym sporo krytycznych. Bardzo istotna w tym wszystkim jest droga szczepionki od producenta do lekarza.

Czytelniczka liczyła, że redakcji uda się ją uspokoić, że siostrzeniec może być bez obaw zaszczepiony.

Niestety, niezrozumiała postawa spółki Urtica uniemożliwiła nam odtworzenie drogi szczepionki od producenta do magazynu bazy rezerw. Również producent szczepionki oraz firma Pharmalink nam w tym nie pomogli.

Najbliżsi dzieci mają prawo do wszelkich informacji na temat obowiązkowej szczepionki. Obecna sytuacja z koronawirusem, tylko potwierdza, jak ważne są działania zapobiegawcze i ochronne.

Istotne jest także stanowisko Ministerstwa Zdrowia mówiące o tym, że w określonych warunkach szczepionka „może poważnie zagrozić zdrowiu, a nawet życiu osoby, której zostanie podana”.

Ministerstwo wręcz zobowiązuje lekarzy do odmowy wykonania szczepienia, jeśli lekarz nie ma pewności, że cała droga szczepionki do jego gabinetu miała prawidłowy przebieg.

Przy okazji ustalania drogi szczepionki M-M-RvaxPro, zajęliśmy się jej badaniami. Podmioty i instytucje, które związane są pośrednio lub bezpośrednio z dystrybucją szczepionki, nie udostępniły nam żadnych wyników badań. Więcej: Afera z uzyskaniem wyników badań szczepionki M-M-RvaxPro

 

JS

 

Przeczytaj także:

– Podsumowanie śledztwa dziennikarskiego w sprawie drogi szczepionki MMR – od producenta do ciała dziecka. Poinformowaliśmy GIF o możliwej szkodliwości szczepionek

Columbo

Fot.: pixabay.com 

– Pytania do dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny o szczepionkę przeciw odrze, śwince i różyczce M-M-RvaxPro

– Sprzeczne informacje Ministerstwa Zdrowia na temat dokumentacji przetargowej na zakup szczepionki MMR

– Pytania do prezesa spółki Medical Medycyna w Tczewie dotyczące szczepionek przeciw odrze, śwince i różyczce M-M-RvaxPro

– Pytania o badania szczepionki MMR

– Producent szczepionek przeciw odrze, śwince i różyczce M-M-RvaxPro wbija nóż w narrację lekarzy oraz…

– Niezwykła skuteczność szczepionki M-M-RvaxPro to tylko mit? Tak to na razie wygląda