W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

„Przez wiele lat układ wiedeński demoralizował Polskę i wysysał z niej ogromne pieniądze”

PRZEGLĄD PRASY

Kto rządził III RP. W sidłach układu wiedeńskiego


https://www.youtube.com/watch?v=ezwxgmvUds4&t=6s

Informacja prasowa: Zakazane Historie

Fot.: pixabay.com

Zobacz także:

– „Piętnować zdradę narodową i sprzedawczykowstwo. Publicznie i imiennie”