W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Kto odpowiada, zgodnie z przepisami cywilnymi i karnymi, za treści zamieszczone na portalu Szczepienia.info? Pytania do Grzegorza Juszczyka, dyrektora NIZP-PZH

Autor: pixabay.com

Portal Szczepienia.info powstał w 2007 roku z inicjatywy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH we współpracy z Polskim Towarzystwem Wakcynologii. Portal posiada akredytację WHO, powstanie jego było związane z planem WHO utworzenia sieci portali informujących o bezpieczeństwie szczepień. Rok temu WHO przeprowadziło audyt portalu, który zakończył się „wynikiem celującym”. Szczepienia.info są dumne także z faktu, że są wymieniane na międzynarodowej liście stron internetowych sieci VSN tuż obok np. Robert Koch Institute.

Nie wiem, czy to powód do zadowolenia. Instytut Roberta Kocha (RKI) to założona w 1891 roku niemiecka agencja rządowa odpowiedzialna za zwalczanie między innymi chorób zakaźnych. Jak podaje Wikipedia, podczas II wojny światowej instytut był zaangażowany w przeprowadzaniu eksperymentów ze szczepionkami przeciw tyfusowi w obozie koncentracyjnym Buchenwald. Pierwszym dyrektorem działu medycyny tropikalnej instytutu był Claus Schilling, który w latach 1942-45 prowadził badania malarii. Za zbrodnie przeciw więźniom z Dachau został stracony w 1946 roku.

Portal Szczepienia.info informuje, że jego działalność finansowana jest z funduszy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz Narodowego Programu Zdrowia. Zapewnia także, że ułatwia „dostęp do rzetelnej i wiarygodnej informacji na temat szczepień; udostępnia oparte na wiedzy i zrozumiałe dla odbiorcy informacje dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepień”.

Wbrew deklaracjom, nie wszystkie informacje na temat szczepień zamieszczone na portalu oparte są na faktach i są poparte dowodami.

Np. takie informacje: „Ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne, wymagające hospitalizacji, występują nieporównanie rzadziej niż powikłania chorób przed którymi chronią” i „Niepożądane odczyny poszczepienne są starannie monitorowane przez liczne instytucje; W razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, szczepionki są natychmiast wycofywane i sprawdzane”.

Okazało się, że są to tylko opinie.

Poprosiliśmy bowiem Grzegorza Juszczyka, dyrektora NIZP-PZH o dowiedzenie słuszności tych stwierdzeń oraz poparcie ich dowodami i danymi. W jego imieniu odpowiedzi udzieliła Ewa Augustynowicz, redaktorka portalu Szczepienia.info.

Dwukrotnie przesłała takie same odpowiedzi, które przejdą chyba do historii polskiej wakcynologii i dziennikarstwa:

„Przedmiotowe zapytanie stanowi prośbę o wyrażenie opinii do opinii, tym samym opinia nie może zostać wyrażona”.

Więcej:

– Skandaliczna odpowiedź Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona druga

 

Portal Szczepienia.info spełnia wszelkie kryteria, by nazwać go prasą. Na portalu brak jest jednak informacji o rejestracji tytułu prasowego, kto jest redaktorem naczelnym ponoszącym odpowiedzialność z tytułu prawa prasowego.

Jest tylko, nie wiadomo co oznaczająca w świetle prawa prasowego, informacja, że Ewa Augustynowicz „pełni funkcję redaktora portalu”.

 

Pytania do dyrektora Grzegorza Juszczyka:

– Portal Szczepienia.info zarejestrowany jest jako tytuł prasowy w rozumieniu prawa prasowego?

Jeśli tak, to prosimy podać sygnaturę akt sprawy rejestracyjnej.

– Kto jest redaktorem naczelnym portalu w rozumieniu prawa prasowego?

– Jakie były łączne koszty w 2019r. finansowania portalu i z czyich środków to miało miejsce? Prosimy o dokładne dane. Prosimy także o dane za lata 2015-2018.

– Czy portal był w ostatnich 5. latach w jakikolwiek sposób (pośredni lub bezpośredni) finansowany przez koncerny farmaceutyczne? Przez koncerny farmaceutyczne prosimy rozumieć szeroko rozumianych wszystkich producentów (pośredników, kooperantów) leków, szczepionek itp. 

– Czy w przypadku Ewy Augustynowicz zachodzi konflikt interesów z branżą farmaceutyczną?

– Czy była ona, i jest, w jakikolwiek sposób powiązana z branżą farmaceutyczną?

– Te same dwa pytania dotyczą osób wskazanych jako zespół redakcyjny: Paweł Stefanoff, Iwona Paradowska-Stankiewicz, Aleksandra Polkowska, Aldona Wiatrzyk, Joanna Bogusz, Urszula Czajka.

– Czy Ewa Augustynowicz i osoby wskazane powyżej brały udział w ostatnich 10. latach w szkoleniach, wyjazdach integracyjnych itp. organizowanych przez koncerny farmaceutyczne lub otrzymały od nich w jakiejkolwiek formie wsparcie? 

 

JS

 

Przeczytaj także:

– Autyzm poszczepienny, NOP… . Pytania do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

– STOP NOP o autyzmie poszczepiennym, nagłej śmierci łóżeczkowej, nierzetelnych statystykach i badaniach w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych

– INTERWENCJA. Droga szczepionki MMR – od producenta do ciała dziecka (1)

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona trzecia

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona czwarta

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona piąta

– Nie chcą wyjaśnić, czy redaktorzy portalu Szczepienia.info mają powiązania z branżą farmaceutyczną, czy są przez nią finansowani

– Niepożądane odczyny poszczepienne oraz wadliwe szczepionki. Pytania do dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

– Konflikt interesów wg Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Pytania do dyrektora Grzegorza Juszczyka

– Pytania do Rzecznika Praw Obywatelskich o niepożądane odczyny poszczepienne

– Wybiórcze działania Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie szczepień ochronnych

– Szokująca odpowiedź w sprawie odpowiedzialności za ciężki NOP. Ministerstwo Zdrowia uważa także, że lekarz nie ma obowiązku informowania o możliwości wystąpienia NOP

– Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej nie odpowiedział na pytania prasowe. Otrzyma przedsądowe wezwanie do przesłania odmowy udzielenia informacji

– Komunikat wspólny prezesa NRA i GIS. Pytania do Jarosława Pinkasa – Głównego Inspektora Sanitarnego

– Jak powinno wyglądać badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego? Pytania do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

– Ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne. Pytania do dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

– Jak powinno wyglądać badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego? Pytania do ministra zdrowia

– Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny nie odpowiedział na pytania prasowe. Otrzyma przedsądowe wezwanie do przesłania odmowy udzielenia informacji

– Obalamy mit Głównego Inspektora Sanitarnego o standardach bezpieczeństwa szczepionek i znikomym ryzyku ich stosowania

– Obalamy półprawdę o obowiązkach lekarzy związanych z przeprowadzeniem obowiązkowych szczepień

– Sprawdzamy rzetelność opracowania „6 mitów na temat szczepionek” Instytutu Zdrowia Publicznego (1)

– Nadal nie otrzymaliśmy rzetelnych odpowiedzi w sprawie portalu Szczepienia.info. Ciekawe, dlaczego?

– Audyt WHO wskazuje, że portal Szczepienia.info to jednokierunkowa propaganda proszczepionkowa