W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona trzecia

Autor: pixabay.com

Portal Szczepienia.info powstał w październiku 2007 r. z inicjatywy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, który jest obecnie jego administratorem. Na jednej ze stron zamieszczony jest opis artykułu, jaki ukazał się pod koniec zeszłego roku w Washington Post.

– Konflikt interesu jest jednym z elementów, na który trzeba zwracać uwagę oceniając wiarygodność źródeł informacji na temat szczepień – czytam na początku artykułu okraszonego zdjęciem człowieka z długim nosem. Skojarzenie ma być jednoznaczne.

W artykule jest mowa o tym, że pewien lekarz w USA przekazał w formie datków 2,9 mln USD najstarszej organizacji przeciwstawiającej się idei szczepień. – Nie byłoby może w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że lekarz ten prowadzi wielomilionowy biznes na sprzedaży ekologicznych ubrań oraz suplementów diety – czytam dalej.

Konflikt interesów to wzajemne przenikanie się interesów własnych i służbowych. 

 

Grzegorzowi Juszczykowi, dyrektorowi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny zadaliśmy pytanie:

– Na czym ten konflikt interesów w przypadku tego amerykańskiego lekarza polega?

Odpowiedź w imieniu dyrektora NIZP-PZH przesłała Ewa Augustynowicz:

„Wyjaśniam, że cytowany artykuł oparto na przekazie Washington Post z 20 grudnia 2019 r: A major funder of the anti-vaccine movement has made millions selling natural health products”.

 

Komentarz

Jest to odpowiedź na niezadane pytanie o źródło, które zresztą sami podaliśmy. Pytanie było zupełnie inne. No cóż, każdy odpowiada tak, jak potrafi. Jeśli zamieszcza się artykuł okraszony wizerunkiem Pinokia, to warto wpierw zadać sobie pytanie, na czym polega ten konflikt interesów. I czy artykuł ma w ogóle sens. I kto jest jego autorem, czy przypadkiem nie jest nim jakiś lobbysta proszczepionkowy.

Otrzymaną odpowiedź można traktować jako odmowę udzielenia informacji. Sprawie nie nadajemy jednak dalszego biegu (skarga do sądu administracyjnego), gdyż dyrektor może tłumaczyć się w sądzie, że udzielił odpowiedzi adekwatnej do zrozumienia pytania.

Prawo prasowe

Art. 4.3. W przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego, odmowę doręcza się zainteresowanej redakcji w formie pisemnej, w terminie trzech dni; odmowa powinna zawierać oznaczenie organu, jednostki organizacyjnej lub osoby, od której pochodzi, datę jej udzielenia, redakcję, której dotyczy, oznaczenie informacji będącej jej przedmiotem oraz powody odmowy.

4. Odmowę, o której mowa w ust. 3, lub niezachowanie wymogów określonych w tym przepisie, można zaskarżyć do sądu administracyjnego w terminie 30 dni; w postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o zaskarżaniu do sądu decyzji administracyjnych.

 

JS

 

Przeczytaj także:

– Autyzm poszczepienny, NOP… . Pytania do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

– STOP NOP o autyzmie poszczepiennym, nagłej śmierci łóżeczkowej, nierzetelnych statystykach i badaniach w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych

– INTERWENCJA. Droga szczepionki MMR – od producenta do ciała dziecka (1)

– Skandaliczna odpowiedź Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona druga

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona czwarta

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona piąta

– Kto odpowiada, zgodnie z przepisami cywilnymi i karnymi, za treści zamieszczone na portalu Szczepienia.info? Pytania do Grzegorza Juszczyka, dyrektora NIZP-PZH

– Nie chcą wyjaśnić, czy redaktorzy portalu Szczepienia.info mają powiązania z branżą farmaceutyczną, czy są przez nią finansowani

– Niepożądane odczyny poszczepienne oraz wadliwe szczepionki. Pytania do dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

– Konflikt interesów wg Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Pytania do dyrektora Grzegorza Juszczyka

– Pytania do Rzecznika Praw Obywatelskich o niepożądane odczyny poszczepienne

– Wybiórcze działania Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie szczepień ochronnych

– Szokująca odpowiedź w sprawie odpowiedzialności za ciężki NOP. Ministerstwo Zdrowia uważa także, że lekarz nie ma obowiązku informowania o możliwości wystąpienia NOP

– Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej nie odpowiedział na pytania prasowe. Otrzyma przedsądowe wezwanie do przesłania odmowy udzielenia informacji

– Komunikat wspólny prezesa NRA i GIS. Pytania do Jarosława Pinkasa – Głównego Inspektora Sanitarnego

– Jak powinno wyglądać badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego? Pytania do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

– Ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne. Pytania do dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

– Jak powinno wyglądać badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego? Pytania do ministra zdrowia

– Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny nie odpowiedział na pytania prasowe. Otrzyma przedsądowe wezwanie do przesłania odmowy udzielenia informacji

– Obalamy mit Głównego Inspektora Sanitarnego o standardach bezpieczeństwa szczepionek i znikomym ryzyku ich stosowania

– Obalamy półprawdę o obowiązkach lekarzy związanych z przeprowadzeniem obowiązkowych szczepień

– Sprawdzamy rzetelność opracowania „6 mitów na temat szczepionek” Instytutu Zdrowia Publicznego (1)

– Nadal nie otrzymaliśmy rzetelnych odpowiedzi w sprawie portalu Szczepienia.info. Ciekawe, dlaczego?

– Audyt WHO wskazuje, że portal Szczepienia.info to jednokierunkowa propaganda proszczepionkowa