W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona czwarta

Autor: pixabay.com

Portal Szczepienia.info powstał w październiku 2007 r. z inicjatywy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, który jest obecnie jego administratorem.

Na stronie portalu jest informacja o publikacji ze scenariuszami lekcji dla nauczycieli na temat szczepień. Część scenariuszy jest oparta na książce Izabeli Filc-Redlińskiej pt.: Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana. Publikacja powstała między innymi pod patronatem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH.

Jest bezpośrednie odesłanie do strony organizatora tej akcji.

A jest nim Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, powstały w 1993 roku.

Wg statutu, jest to związek zrzeszający pracodawców innowacyjnych firm farmaceutycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, czyli producentów leków.

Celem związku jest: „Ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków, w Polsce i w Unii Europejskiej wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych organów, instytucji i podmiotów” (§2 punkt 1 a); „Zapewnienie członkom Związku optymalnych warunków prowadzenia działalności i rozwoju” (§2 punkt 1d). 

Jednym z podstawowych celów związku jest: „Podejmowanie prawnie dozwolonych działań lobbingowych w obszarze innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego oraz systemu ochrony zdrowia” (§ 2 punkt 3e).   

Związek nie ukrywa, że podejmuje działania lobbingowe.

 

Grzegorzowi Juszczykowi, dyrektorowi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny zadaliśmy pytania:

– Czy w opisanej sprawie doszło do konfliktu interesów?  

– Czy Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH powinien obejmować patronatem działania lobbystów?

 

Odpowiedź w imieniu dyrektora NIZP-PZH przesłała Ewa Augustynowicz:

„Uprzejmie wyjaśniam, że publikacja ze scenariuszami lekcji dla nauczycieli na temat szczepień powstała w ramach konkursu dla nauczycieli organizowanego przez „Zaszczep się wiedzą” pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz  Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH. Dodatkowo wyjaśniam, że regulamin udzielania patronatu przez NIZP-PZH dostępny jest na stronie NIZP-PZH pod adresem: https://www.pzh.gov.pl/uslugi/patronaty/”.

 

Komentarz

Otrzymaliśmy odpowiedź na pytania, których nie zadaliśmy: pod czyim patronatem jest konkurs „Zaszczep się wiedzą” oraz gdzie dostępny jest regulamin udzielania patronatu przez NIZP-PZH.

To kolejna sytuacja, gdy pytany dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH zmienia pytania i na nie odpowiada.

Pierwsza jest opisana tutaj:

Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona trzecia

Są dwie możliwości: albo pytania są za trudne, albo świadomie są zmieniane, by nie udzielić odpowiedzi na niewygodne pytania o konflikt interesów i lobbystów. Jakby nie przyjąć, to jest koszmar informacyjny.

Tak nie da się bowiem rozmawiać, wyjaśniać wątpliwości.

Gdyby to czynił przysłowiowy Józek spod budki z piwem, to byłby to powód do śmiechu. Gdy jednak czyni to dyrektor (lub osoby w jego imieniu) instytucji odpowiedzialnej za nasze zdrowie, to wesoło już nie jest.

Otrzymaną odpowiedź można traktować jako odmowę udzielenia informacji. Sprawie nie nadajemy jednak dalszego biegu (skarga do sądu administracyjnego), gdyż dyrektor może tłumaczyć się w sądzie, że udzielił odpowiedzi adekwatnej do zrozumienia pytania.

 

Prawo prasowe

Art. 4.3. W przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego, odmowę doręcza się zainteresowanej redakcji w formie pisemnej, w terminie trzech dni; odmowa powinna zawierać oznaczenie organu, jednostki organizacyjnej lub osoby, od której pochodzi, datę jej udzielenia, redakcję, której dotyczy, oznaczenie informacji będącej jej przedmiotem oraz powody odmowy.

4. Odmowę, o której mowa w ust. 3, lub niezachowanie wymogów określonych w tym przepisie, można zaskarżyć do sądu administracyjnego w terminie 30 dni; w postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o zaskarżaniu do sądu decyzji administracyjnych.

 

JS

 

Przeczytaj także:

– Autyzm poszczepienny, NOP… . Pytania do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

– STOP NOP o autyzmie poszczepiennym, nagłej śmierci łóżeczkowej, nierzetelnych statystykach i badaniach w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych

– INTERWENCJA. Droga szczepionki MMR – od producenta do ciała dziecka (1)

– Skandaliczna odpowiedź Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona druga

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona piąta

– Kto odpowiada, zgodnie z przepisami cywilnymi i karnymi, za treści zamieszczone na portalu Szczepienia.info? Pytania do Grzegorza Juszczyka, dyrektora NIZP-PZH

– Nie chcą wyjaśnić, czy redaktorzy portalu Szczepienia.info mają powiązania z branżą farmaceutyczną, czy są przez nią finansowani

– Niepożądane odczyny poszczepienne oraz wadliwe szczepionki. Pytania do dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

– Konflikt interesów wg Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Pytania do dyrektora Grzegorza Juszczyka

– Pytania do Rzecznika Praw Obywatelskich o niepożądane odczyny poszczepienne

– Wybiórcze działania Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie szczepień ochronnych

– Szokująca odpowiedź w sprawie odpowiedzialności za ciężki NOP. Ministerstwo Zdrowia uważa także, że lekarz nie ma obowiązku informowania o możliwości wystąpienia NOP

– Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej nie odpowiedział na pytania prasowe. Otrzyma przedsądowe wezwanie do przesłania odmowy udzielenia informacji

– Komunikat wspólny prezesa NRA i GIS. Pytania do Jarosława Pinkasa – Głównego Inspektora Sanitarnego

– Jak powinno wyglądać badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego? Pytania do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

– Ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne. Pytania do dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

– Jak powinno wyglądać badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego? Pytania do ministra zdrowia

– Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny nie odpowiedział na pytania prasowe. Otrzyma przedsądowe wezwanie do przesłania odmowy udzielenia informacji

– Obalamy mit Głównego Inspektora Sanitarnego o standardach bezpieczeństwa szczepionek i znikomym ryzyku ich stosowania

– Obalamy półprawdę o obowiązkach lekarzy związanych z przeprowadzeniem obowiązkowych szczepień

– Sprawdzamy rzetelność opracowania „6 mitów na temat szczepionek” Instytutu Zdrowia Publicznego (1)

– Nadal nie otrzymaliśmy rzetelnych odpowiedzi w sprawie portalu Szczepienia.info. Ciekawe, dlaczego?

– Audyt WHO wskazuje, że portal Szczepienia.info to jednokierunkowa propaganda proszczepionkowa