W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej nie odpowiedział na pytania prasowe. Otrzyma przedsądowe wezwanie do przesłania odmowy udzielenia informacji

Autor: pixabay.com

Został podany kalendarz szczepień na 2020r. W sumie jest to kilkadziesiąt obowiązkowych pozycji, od dnia urodzenia do pełnoletności.

Na stronie portalu Szczepienia.info, powstałego z inicjatywy Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, instytucji wybitnie proszczepiennej, jest następująca informacja:

„Nie wszystkie szczepionki są w pełni skuteczne, jak również nie wszystkie są bezpieczne dla każdej osoby szczepionej. Podejmując decyzję o podaniu szczepionki należy rozważyć bilans korzyści i ryzyka związanego z jej zastosowaniem”.

Rola lekarza, który przeprowadza badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego jest więc kluczowa. Niestety nigdzie nie mogliśmy trafić na informację, jak takie badanie powinno wyglądać. 

Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej zadaliśmy trzykrotnie (22, 27 i 28 stycznia) pytania:

– Jak powinno wyglądać, i ile minimum czasu trwać, rzetelne badanie kwalifikacyjne?

– Jak to wygląda w zależności od wieku szczepionej osoby oraz szczepionki na daną chorobę?

– Czy są przepisy prawa to regulujące? Jeśli tak, to konkretnie jakie?

– Czy istnieje np. lista lub inny dokument (wykaz itp.) dotyczący przeciwwskazań do wykonania danego szczepienia?  

– Jaka jest odpowiedzialność lekarza za źle przeprowadzone badanie kwalifikacyjne? Jakie konkretnie przepisy to regulują? Jaka jest odpowiedzialność lekarza w przypadku powikłań poszczepiennych w takiej sytuacji?

– Lekarz przed wykonaniem szczepienia ma obowiązek poinformować o możliwości wystąpienia NOP. Skąd lekarz czerpie wiedzę w tym temacie (szkolenia, materiały informacyjne itp.)? Czy może przekazać także informacje o NOP pochodzące od stowarzyszeń lub osób, które przedstawiają sprawę powikłań w sposób odmienny od obowiązującego (np. STOP NOP, prof. Maria Majewska, baza danych VAERS)?

– Lekarz informuje rodziców o możliwości wystąpienia ciężkiego NOP. Rodzice nie rezygnują ze szczepienia. Występuje ciężki NOP, dziecko doznaje znacznego uszczerbku na zdrowiu. Kto, i jaką ponosi za to odpowiedzialność: lekarz, rodzice, producent szczepionki?

 

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy merytorycznej odpowiedzi, przesłany został nam tylko link do mało istotnego komunikatu.

 

Treść żądania podpisana przez redaktora naczelnego:

„W związku z brakiem odpowiedzi na pytania prasowe przesłane mailowo trzykrotnie (w dniach: 22, 27 i 28 stycznia br.), zgodnie z prawem prasowym (W przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego odmowę doręcza się zainteresowanej redakcji w formie pisemnej, w terminie trzech dni; odmowa powinna zawierać oznaczenie organu, jednostki organizacyjnej lub osoby, od której pochodzi, datę jej udzielenia, redakcję, której dotyczy, oznaczenie informacji będącej jej przedmiotem oraz powody odmowy) – wzywam do przesłania odmowy udzielenia informacji.

Żądanie to wysyłam mailowo oraz listem poleconym”.

 

cdn.

 

Przeczytaj także:

– Autyzm poszczepienny, NOP… . Pytania do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

– STOP NOP o autyzmie poszczepiennym, nagłej śmierci łóżeczkowej, nierzetelnych statystykach i badaniach w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych

– INTERWENCJA. Droga szczepionki MMR – od producenta do ciała dziecka (1)

– Skandaliczna odpowiedź Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona druga

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona trzecia

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona czwarta

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona piąta

– Kto odpowiada, zgodnie z przepisami cywilnymi i karnymi, za treści zamieszczone na portalu Szczepienia.info? Pytania do Grzegorza Juszczyka, dyrektora NIZP-PZH

– Nie chcą wyjaśnić, czy redaktorzy portalu Szczepienia.info mają powiązania z branżą farmaceutyczną, czy są przez nią finansowani

– Niepożądane odczyny poszczepienne oraz wadliwe szczepionki. Pytania do dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

– Konflikt interesów wg Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Pytania do dyrektora Grzegorza Juszczyka

– Pytania do Rzecznika Praw Obywatelskich o niepożądane odczyny poszczepienne

– Wybiórcze działania Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie szczepień ochronnych

– Szokująca odpowiedź w sprawie odpowiedzialności za ciężki NOP. Ministerstwo Zdrowia uważa także, że lekarz nie ma obowiązku informowania o możliwości wystąpienia NOP

– Komunikat wspólny prezesa NRA i GIS. Pytania do Jarosława Pinkasa – Głównego Inspektora Sanitarnego

– Jak powinno wyglądać badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego? Pytania do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

– Ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne. Pytania do dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

– Jak powinno wyglądać badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego? Pytania do ministra zdrowia

– Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny nie odpowiedział na pytania prasowe. Otrzyma przedsądowe wezwanie do przesłania odmowy udzielenia informacji

 Obalamy mit Głównego Inspektora Sanitarnego o standardach bezpieczeństwa szczepionek i znikomym ryzyku ich stosowania 

– Obalamy półprawdę o obowiązkach lekarzy związanych z przeprowadzeniem obowiązkowych szczepień

– Sprawdzamy rzetelność opracowania „6 mitów na temat szczepionek” Instytutu Zdrowia Publicznego (1)

– Nadal nie otrzymaliśmy rzetelnych odpowiedzi w sprawie portalu Szczepienia.info. Ciekawe, dlaczego?

– Audyt WHO wskazuje, że portal Szczepienia.info to jednokierunkowa propaganda proszczepionkowa