2 lipca, 2022

Wysoka śmiertelność pacjentów z COVID-19 leczonych na oddziałach intensywnej terapii. Milczenie Niedzielskiego

  • by

17 stycznia tego roku Rzecznik Praw Obywatleskich zwrócił się do Ministra Zdrowia o stanowisko w sprawie alarmującej liczby zgonów z powodu COVID-19. Oficjalna liczba zmarłych przekroczyła wtedy 100 tys. W ówczesnej fali pandemii w Polsce było kilka razy więcej zgonów niż w krajach zachodnich. W… Czytaj więcej »Wysoka śmiertelność pacjentów z COVID-19 leczonych na oddziałach intensywnej terapii. Milczenie Niedzielskiego