3 marca, 2022

Apel Fundacji Ordo Medicus o całkowite zniesienie wszystkich restrykcji i przywrócenie zwyczajnego funkcjonowania służby zdrowia

  • by

Negatywny wpływ restrykcji jest szczególnie widoczny w sferze ochrony zdrowia. Od marca 2020 r. doszło do trwającej do dzisiaj redukcji liczby pacjentów objętych opieką medyczną, zwłaszcza redukcji przyjęć do szpitali, redukcji liczby pacjentów otrzymujących bezpośrednią pomoc lekarską, redukcji liczby pacjentów objętych programami profilaktyki, screeningu oraz… Czytaj więcej »Apel Fundacji Ordo Medicus o całkowite zniesienie wszystkich restrykcji i przywrócenie zwyczajnego funkcjonowania służby zdrowia

Petycja w obronie ściganych dyscyplinarnie lekarzy

  • by

W związku z prowadzonymi przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej – lekarza Grzegorza Wronę postępowaniami dyscyplinarnymi w stosunku do: lek. Pawła Basiukiewiczalek. Katarzyny Bross-Walderdorfflek. Dominiki Carlek. Sławomira Czekałowskiegolek. Antoniego Dwornikalek. Tomasza Dmochowskiegolek. Joanny Hajdukleklek. Michała Hajdukaprof. Andrzeja Frydrychowskiegolek. Anny Furmaniuklek. Eweliny Gierszewskiejlek. Piotra Iwulskiegolek. Agnieszki Jędraszkolek. Grzegorza… Czytaj więcej »Petycja w obronie ściganych dyscyplinarnie lekarzy