W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Dlaczego w interesie Totalizatora Sportowego jest dyskryminacja osób dbających o dobry stan swojego zdrowia? (aktualizacja: 1.08, 11.08, 24.08)

Totalizator Sportowy sp. z o.o. jest członkiem Federacji Przedsiębiorców Polskich. Zgodnie ze statutem, Federacja reprezentuje interesy spółki Totalizator Sportowy.

W komunikatach Federacji Przedsiębiorców Polskich z dni: 13 i 27 lipca br. są następujące zdania:

Zatem zasadne jest wprowadzenie rozwiązań ustawowych, które uzależnią możliwość przebywania w określonych miejscach lub podejmowania określonych czynności od poddania się szczepieniu. W ten sposób osoby zaszczepione uzyskiwałyby praktyczny mechanizm obrony przed naruszeniem ich prawa do ochrony własnego zdrowia przez osoby niezaszczepione”.

Niewątpliwie, to nawoływanie do dyskryminacji. W tym osób, które dbają o swoje zdrowie, mają bardzo dużą odporność naturalną, a choroby znają z przekazów – np. medialnych.

Więcej na temat grupy osób, których to dotyczy:

Fake news ze strony rządowej. Cywilizacja chorób i przedwczesnej śmierci (1)

Pytania do Olgierda Cieślika, prezesa zarządu Totalizatora Sportowego:

– W czym lepsza jest osoba, która zaszczepiła się przeciw COVID-19, która jednak nie dba o swoje zdrowie (wskutek np. braku sportu, złego odżywiania, nałogów itp.), mająca kilka chorób współistniejących – od osoby niezaszczepionej na tę chorobę, która dbałość o swój stan zdrowia uczyniła priorytetem, niechorująca na żadne choroby, w tym grypopodobne, która nigdy podczas 40 lat pracy nie była na zwolnieniu L-4, nie korzystająca ze służby zdrowia? Dodam, że prawdopodobieństwo zachorowania na COVID-19 przez osoby o dużej odporności jest równe zeru.  

– Dlaczego takie osoby (niechorujące) mają mieć ograniczony dostęp do usług czy możliwość przebywania w określonych miejscach?

– Czy Totalizator nie powinien promować osób dbających o swoje zdrowie, a nie opowiadać się pośrednio za cywilizacją chorób i przedwczesnej śmierci?

– Czy zarząd Totalizatora ma świadomość, że Polska znana była zawsze z gościnności, tutaj mieszkać i działać chcieli przedsiębiorcy z różnych stron świata, że Polakom obca była segregacja ludzi?       

– Skoro Totalizator Sportowy zajął się sprawami zdrowotnymi, to mam jedno pytanie dotyczące osób o dużej odporności naturalnej:

Jaki miesiąc w roku dla takiej osoby jest najlepszym pod względem zdrowia. Kiedy jej odporność jest największa?

Jest to jeden szczególny miesiąc w roku, kiedy sił jest najwięcej, można wówczas „przenosić góry”. To najlepszy miesiąc na wyjazdy.

Poprawna odpowiedź na to pytanie jest kluczowa w sprawie promowanych przez spółkę szczepień. 

Pola Neis

Fot.: pixabay.com

_________________________

Aktualizacja: 1.08

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytania. Totalizator Sportowy otrzyma zapytanie po raz drugi.

_________________________

Aktualizacja: 11.08Nie wiedzą, dlaczego w ich interesie jest dyskryminacja osób dbających o dobry stan swojego zdrowia?

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego Totalizator Sportowy otrzyma żądanie w trybie prawa prasowego (w przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego, odmowę doręcza się zainteresowanej redakcji w formie pisemnej, w terminie trzech dni; odmowa powinna zawierać oznaczenie organu, jednostki organizacyjnej lub osoby, od której pochodzi, datę jej udzielenia, redakcję, której dotyczy, oznaczenie informacji będącej jej przedmiotem oraz powody odmowy).

_________________________

Aktualizacja: 24.08„Rzeczowa” odpowiedź zwolenników szczepień i segregacji

Odpowiedź przysłał Jarosław Tomaszewski z Biura Rzecznika Prasowego:

– Z przykrością informujemy, że nie możemy odpowiedzieć na Pani pytania, ponieważ wykraczają one poza sprawę organizacji Loterii Narodowego Programu Szczepień, a za to właśnie odpowiada Totalizator Sportowy.

KOMENTARZ

W świetle zadanych pytań, otrzymana odpowiedź to kompletna niedorzeczność. Pytania okazały się chyba bardzo niewygodne (choć związane z działalnością Totalizatora Sportowego) i lepiej nawet było się ośmieszyć, niż próbować bronić słuszności niekonstytucyjnych zapędów segregacji ludzi oraz absurdalnego stwierdzenia: „Zatem zasadne jest wprowadzenie rozwiązań ustawowych, które uzależnią możliwość przebywania w określonych miejscach lub podejmowania określonych czynności od poddania się szczepieniu. W ten sposób osoby zaszczepione uzyskiwałyby praktyczny mechanizm obrony przed naruszeniem ich prawa do ochrony własnego zdrowia przez osoby niezaszczepione”.

JW

______

Ważne!

Odszkodowania od lekarzy lub Skarbu Państwa za ciężkie powikłania poszczepienne wskutek szczepienia przeciw COVID-19

Polecamy: 

100 mln odszkodowania od Ministerstwa Zdrowia. Pilotujemy precedensowe roszczenie