W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Alarm dziennikarski dotyczący Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie

W związku z ustaleniami śledztwa dziennikarskiego w sprawie szczepionki MMR, którego plonem są między innymi artykuły:

– INTERWENCJA. Droga szczepionki MMR – od producenta do ciała dziecka

– Podsumowanie śledztwa dziennikarskiego w sprawie drogi szczepionki MMR – od producenta do ciała dziecka. Poinformowaliśmy GIF o możliwej szkodliwości szczepionek

– Producent szczepionki M-M-RvaxPro utajnił kraj jej produkcji oraz datę wytworzenia! Nawet tego rodzicom polskich dzieci nie wolno wiedzieć?

oraz artykułu o odpowiedzialności za zły produkt leczniczy:

– Producent szczepionek przeciw odrze, śwince i różyczce M-M-RvaxPro wbija nóż w narrację lekarzy oraz…

kierownikowi przychodni zadaliśmy kilkakrotnie następujące pytania: 

– Jak w takiej sytuacji lekarz w Państwa przychodni może zagwarantować, że szczepionka MMR – będąca aktualnie w przychodni – jest bezpieczna?

– Jeśli lekarz nie może tego zagwarantować, to nie powinno się z urzędu odmówić szczepienia, nie czekając na wniosek rodziców o taką gwarancję?

– Czy podejmujecie Państwo próby ustalenia, jak dotarła do przychodni szczepionka i czy jest bezpieczna (chodzi o badania, wiarygodność dostawcy i firm transportowych, kraj produkcji, zimny łańcuch)? Jeśli nie, to dlaczego?  

Przypomnienie:  

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego zgodnie z art. 4.3 Prawa prasowego redaktor naczelny wystosował żądanie (W przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego, odmowę doręcza się zainteresowanej redakcji w formie pisemnej, w terminie trzech dni; odmowa powinna zawierać oznaczenie organu, jednostki organizacyjnej lub osoby, od której pochodzi, datę jej udzielenia, redakcję, której dotyczy, oznaczenie informacji będącej jej przedmiotem oraz powody odmowy).

Żądanie zostało doręczone przychodni 2020-12-10.

Pismem z 22 grudnia 2020r. dyrektor Teresa Szpilewicz poinformowała, że „nie ma obowiązku udzielania prasie informacji o swojej działalności”. 

PODSUMOWANIE

Nie ma żadnego przepisu prawnego (w tym w prawie prasowym), który zabraniałby udzielania wyjaśnień prasie.

Pytania dotyczyły kwestii podstawowych, związanych z zagwarantowaniem bezpieczeństwa szczepień, a więc informacji o działalności przychodni. Były zadawane w imieniu rodziców szczepionych dzieci. Dlatego mamy obowiązek poinformować opinię publiczną, jak zostały potraktowane te pytania przez przychodnię. Co niniejszym czynimy.

Fot.: pixabay.com