W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Sprawdziliśmy „szacunek dla wiedzy i drugiego człowieka” Rzecznika Praw Obywatelskich

15 października, na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich, zamieszczona została swoista „deklaracja ideowa” Adama Bodnara:  

„Popieram noszenie maseczek, proszę o to i namawiam do tego. Robiłem tak od początku pandemii. Wielokrotnie wypowiadałem się w tej sprawie publicznie. Staram się też absolutnie przestrzegać tej zasady. To już nie jest sprawa „prywatna” czy „służbowa”, to sprawa szacunku dla wiedzy i drugiego człowieka. Problem związany z ludzką solidarnością i odpowiedzialnością moralną wobec rodziny, znajomych, współobywateli”.

Rzecznik zaapelował także do mediów:

„Jeśli naprawdę komuś zależy na tym, aby noszenie maseczek stało się powszechnym, niekwestionowanym obowiązkiem, to bardzo proszę – razem spróbujmy wywierać na rząd i ustawodawcę obywatelską presję, aby jak najszybciej uporządkował sprawy prawne”.

Więcej:

Adam Bodnar: w sprawie maseczek jesteśmy po tej samej stronie

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-o-maseczkach-jestesmy-po-tej-samej-stronie

Rzecznikowi zadaliśmy następujące pytania:

– Czy dysponuje Pan wynikami prac naukowych, które potwierdzają, że obowiązek zakrywania ust i nosa przez osoby zdrowe zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2?

– Czy dysponuje Pan wynikami prac naukowych, które potwierdzają, że obowiązek zakrywania ust i nosa przez osoby zdrowe nie szkodzi tym osobom?

– Czy promowane przez Pana maseczki z Wieruszowa mają atest zdrowotny?

– Czy promowane przez Pana maseczki z Wieruszowa są zaporą dla wirusa? Jeśli tak, to jakie badania naukowe to potwierdzają?

– Czy promowane przez Pana maseczki z Wieruszowa podczas dużego mrozu nie uduszą skutecznie osoby ją noszącej? Tu wyjaśniam, że podczas mrozu (już przy około minus 10 stopniach) wąsy oraz broda pokrywają się grubą warstwą lodu. To samo stanie się z maseczką.

– Czy dysponuje Pan wynikami prac naukowych i badaniami potwierdzającymi, że noszenie maseczki (zarówno tej z Wieruszowa, jak i każdej innej) podczas dużych mrozów jest bezpieczne?

Taką otrzymaliśmy odpowiedź:

Stanowisko RPO w sprawie stosowania maseczek opiera się na rekomendacjach Światowej Organizacji Zdrowia (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks), która zaleca „noszenie płóciennych masek zawsze, gdy nie można zachować odpowiedniego dystansu społecznego, w szczególności w zatłoczonych i słabo wentylowanych wnętrzach”. RPO nie promuje maseczek z Wieruszowa.

KOMENTARZ

Rzecznik Praw Obywatelskich nie przedstawił  żadnych dowodów naukowych, nie odpowiedział merytorycznie na zadane pytania. Powołał się tylko na porady (zalecenia) WHO w sprawie noszenia maseczek.

Organizacji kompletnie obecnie skompromitowanej, kierowanej przez byłego terrorystę i w dodatku finansowanej przez osobę oskarżaną o zbrodnie przeciw ludzkości.

Więcej: Politolożka z Krakowa przypomniała oskarżenia wysuwane wobec Billa Gatesa o zbrodnie przeciw ludzkości, a Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH widzi w nim wybawiciela szczepionkowego. Pytania do dyrektora instytutu

To nie jest szacunek dla wiedzy

Pana niemerytoryczną odpowiedź (brak przytoczenia naukowych badań) odbieram także jako wyraz braku szacunku dla mnie, jako osoby zdrowej, która grypę zna tylko z przekazów medialnych. Zmuszanie mnie do noszenia maseczki – to działanie na szkodę mojego zdrowia.

Tym bardziej że nie ma żadnych badań naukowych potwierdzających to, że osoby zdrowe mogą zarażać.

Polecam w tej mierze artykuł: Ministerstwo Zdrowia nie przedstawiło żadnego dowodu naukowego na to, że ludzie zdrowi mogą być źródłem zakażenia SARS-CoV-2 dla innych osób

Apeluję do Pana Rzeczniku Praw Obywatelskich – proszę być także rzecznikiem osób zdrowych!

JS

Fot.: pixabay.com

Przeczytaj także:

Obowiązek zakrywania ust i nosa, zgodnie z ustawą może dotyczyć tylko osób chorych i podejrzanych o zachorowanie (aktualizacja: 12 października, 24 października)

Ustawowy zamach na ludzi zdrowych

Kontrowersyjny projekt zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dotyczy zakrywania ust i nosa)

W nowym rozporządzeniu nie ma zapisu, że z obowiązku zakrywania ust i nosa w pojeździe samochodowym zwolnione są osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie

– Prawda o koronnym przekręcie tysiąclecia. Odszkodowania, nowa Norymberga?

– Szczepionkami przeciw grypie chcą ograniczać zakażenia koronawirusem. Czym jeszcze zaskoczą nas posłowie?

Gdyby zagrożenie było realne, to prawdopodobnie zupełnie inne byłoby podejście rządzących do sprawy odbioru i utylizacji odpadów (np. maseczek)