W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Sprawdzamy rzetelność opracowania „6 mitów na temat szczepionek” Instytutu Zdrowia Publicznego (1)

Autor: pixabay.com

Instytut Zdrowia Publicznego w Krakowie podaje, że jest najstarszą w Polsce placówką edukacyjną, prowadzącą nieprzerwanie kształcenie w zakresie zdrowia publicznego. Przedmiotem zainteresowań naukowych pracowników instytutu są zagadnienia związane z pozamedycznymi aspektami opieki zdrowotnej. Do pozamedycznych aspektów opieki zdrowotnej należą: organizacja i ekonomika zdrowia, aspekty społeczne organizacji systemu opieki zdrowotnej, zarządzanie i administracja, epidemiologia, promocja zdrowia, problemy zdrowia środowiskowego, gospodarka farmaceutykami i materiałami medycznymi, informatyzacja oraz problemy upowszechniania informacji w ochronie zdrowia.

Na stronie instytutu znajduje się opracowanie mające obalić rzekome mity na temat szczepionek. Jego autorami są Magdalena Kozela i Michał Zabdyr-Jamróz.

Opracowanie instytutu:

6 mitów na temat szczepionek

6 mitów na temat szczepionek

W pracy, mającej obalić mity, wiodą prym stwierdzenia typu: rzetelne badania naukowe, rzetelność ekspercka, szkodliwa dezinformacja zamiast sensownej polityki zdrowotnej, szereg badań potwierdza, rzetelna wiedza naukowa itp.   

Zdanie, które w opracowaniu szczególnie nas zainteresowało brzmi: „Podsumowując, należy podkreślić, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną szczepienia są najskuteczniejszą metodą ochrony przed chorobami zakaźnymi”.

 

Christopha Sowadę, dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego poprosimy więc o dowiedzenie prawdziwości tego stwierdzenia w kontekście szczepionek przeciw grypie.

 

Pytania  prasowe:

– W oparciu o dowody i wiedzę medyczną, prosimy dowieść słuszności tego stwierdzenia w przypadku szczepionek przeciw grypie.

– Prosimy przedstawić dowody na to, że szczepienia są skuteczniejszą metodą ochrony przed grypą niż odporność naturalna osób, które o taką odporność dbają.

Nie interesuje nas odsyłanie do źródeł (linki), prosimy dowody z opracowań naukowych przedstawić w odpowiedzi. 

 

Odpowiedź tutaj: Kolejny mit proszczepionkowy obalony

 

Przeczytaj także: 

– Audyt WHO wskazuje, że portal Szczepienia.info to jednokierunkowa propaganda proszczepionkowa

– Nadal nie otrzymaliśmy rzetelnych odpowiedzi w sprawie portalu Szczepienia.info. Ciekawe, dlaczego?

– INTERWENCJA. Droga szczepionki MMR – od producenta do ciała dziecka (1)

– Skandaliczna odpowiedź Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona druga

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona trzecia

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona czwarta

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona piąta

– Kto odpowiada, zgodnie z przepisami cywilnymi i karnymi, za treści zamieszczone na portalu Szczepienia.info? Pytania do Grzegorza Juszczyka, dyrektora NIZP-PZH

– Nie chcą wyjaśnić, czy redaktorzy portalu Szczepienia.info mają powiązania z branżą farmaceutyczną, czy są przez nią finansowani

– Niepożądane odczyny poszczepienne oraz wadliwe szczepionki. Pytania do dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

– Konflikt interesów wg Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Pytania do dyrektora Grzegorza Juszczyka

– Autyzm poszczepienny, NOP… . Pytania do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

– STOP NOP o autyzmie poszczepiennym, nagłej śmierci łóżeczkowej, nierzetelnych statystykach i badaniach w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych

– Wybiórcze działania Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie szczepień ochronnych

– Pytania do Rzecznika Praw Obywatelskich o niepożądane odczyny poszczepienne

– Szokująca odpowiedź w sprawie odpowiedzialności za ciężki NOP. Ministerstwo Zdrowia uważa także, że lekarz nie ma obowiązku informowania o możliwości wystąpienia NOP

– Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej nie odpowiedział na pytania prasowe. Otrzyma przedsądowe wezwanie do przesłania odmowy udzielenia informacji

– Komunikat wspólny prezesa NRA i GIS. Pytania do Jarosława Pinkasa – Głównego Inspektora Sanitarnego

– Jak powinno wyglądać badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego? Pytania do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

– Ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne. Pytania do dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

– Jak powinno wyglądać badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego? Pytania do ministra zdrowia

– Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny nie odpowiedział na pytania prasowe. Otrzyma przedsądowe wezwanie do przesłania odmowy udzielenia informacji

– Obalamy mit Głównego Inspektora Sanitarnego o standardach bezpieczeństwa szczepionek i znikomym ryzyku ich stosowania

– Obalamy półprawdę o obowiązkach lekarzy związanych z przeprowadzeniem obowiązkowych szczepień