W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Obalamy półprawdę o obowiązkach lekarzy związanych z przeprowadzeniem obowiązkowych szczepień

Autor: pixabay.com

23 stycznia tego roku, prof. Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) i dr hab. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny (GIS) wydali wspólne stanowisko na temat przypadków odmowy poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

W komunikacie wiele miejsca poświęcono roli lekarza w przeprowadzaniu obowiązkowego szczepienia.

Cytat: „Obowiązki lekarza związane z przeprowadzeniem obowiązkowych szczepień ochronnych określa art. 17 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”.

W związku z tymi informacjami, Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny otrzymał od nas dwukrotnie następujące pytania:

– Czy artykuł ten wyłącza stosowanie art. 31 Ustawy o zawodzie lekarza: „Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania”?

– Czy artykuł ten wyłącza stosowanie zasad etyki zawodowej – art. 2, 13 i innych kodeksu etyki lekarskiej w związku z art. 4 ustawy o zawodzie lekarza?

W komunikacie raz jest napisane: „Lekarz przeprowadzający szczepienie informuje o możliwości wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP)”, a drugi raz: „Brak jest podstawy prawnej do żądania od lekarza wyjaśnienia wątpliwości dotyczących takich kwestii (…) możliwych działań niepożądanych czy szkodliwość szczepionki”.

– Które stwierdzenie jest prawdziwe, bo wydaje się, że nawzajem się wykluczają?

– Na jakiej podstawie zarzuca Pan rodzicom zadającym pytania lekarzom – pozorność ich działań (punkt 13 komunikatu)? Czy przypadkiem ten zarzut nie zmierza do „stworzenia” rodzica idealnego dla obecnego systemu zdrowia, który nie myśli samodzielnie, nie zadaje pytań, przyjmuje wszystko na słowo?

Pinkas dłuższy czas nie odpowiadał na pytanie, dlatego dostał w końcu przedsądowe wezwanie do przesłania odmowy udzielenia informacji.

Więcej:

– Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny nie odpowiedział na pytania prasowe. Otrzyma przedsądowe wezwanie do przesłania odmowy udzielenia informacji

 

Po otrzymaniu wezwania, Jan Bodnar, rzecznik prasowy GIS przesłał taką odpowiedź:

„Interpretacja aspektów prawnych wykonywania zawodu lekarza nie leży  w kompetencji naszej instytucji.  Zgodnie z ukształtowanym w Polsce orzecznictwem (np. NSA, II SA 73/99) prawo do uzyskiwania informacji nie zwalnia prasy z obowiązku zbierania informacji i nie upoważnia do przerzucania swych powinności na podmioty zobowiązane do informowania prasy o swojej działalności”.

 

Komentarz

To Jarosław Pinkas, jako Główny Inspektor Sanitarny odpowiedzialny jest za treść komunikatu wspólnego. To Jarosław Pinkas go podpisał, zapewne dobrowolnie. Faktem bezspornym jest, że w komunikacie wiele miejsca poświęcone jest aspektom prawnym wykonywania zawodu lekarza. I pod tym również Pinkas się podpisał.

Ale jak już przyszło do odpowiedzi na pytania dotyczące pominięcia ważnych obowiązków lekarzy wynikających z innych przepisów – to Pinkas nagle sobie przypomniał, że „interpretacja aspektów prawnych wykonywania zawodu lekarza nie leży w kompetencji kierowanej przez niego instytucji”.  

Nie ulega wątpliwości, że wspomniana ustawa i kodeks mają także zastosowanie dla ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zdanie więc z komunikatu wspólnego: „Obowiązki lekarza związane z przeprowadzeniem obowiązkowych szczepień ochronnych określa art. 17 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi” – jest tylko półprawdą. Prawdą całkowitą jest to, że mają także zastosowanie przepisy o obowiązkach lekarzy wynikających z Ustawy o zawodzie lekarza i kodeksu etyki lekarskiej.

Naczelną zasadą prawa cywilnego jest to, że strona, która z określonego faktu wywodzi skutki prawne ponosi ciężar jego udowodnienia. Skoro Główny Inspektor Sanitarny walkowerem oddał wyjaśnienie zagadnień prawnych, które sam wywołał podpisując komunikat wspólny, to uznać należy, że nie znalazł argumentów przemawiających za tym, że Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wyłącza odpowiedzialność i obowiązki lekarzy wynikających z Ustawy o zawodzie lekarza i kodeksu etyki lekarskiej.

Zdziwienie

Jarosław Pinkas zrezygnował zupełnie z wyjaśniania sprawy niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP). W komunikacie raz bowiem jest napisane: „Lekarz przeprowadzający szczepienie informuje o możliwości wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP)”, a drugi raz: „Brak jest podstawy prawnej do żądania od lekarza wyjaśnienia wątpliwości dotyczących takich kwestii (…) możliwych działań niepożądanych czy szkodliwość szczepionki”. 

Zrezygnował także z wyjaśnienia, na jakiej podstawie zarzuca rodzicom zadającym pytania lekarzom – pozorność ich działań.

To bardzo źle świadczy o wartości merytorycznej komunikatu wspólnego. I niech to będzie puentą.

 

JS

 

Przeczytaj także:

– Obalamy mit Głównego Inspektora Sanitarnego o standardach bezpieczeństwa szczepionek i znikomym ryzyku ich stosowania

– Skandaliczna odpowiedź Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona druga

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona trzecia

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona czwarta

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona piąta

– Kto odpowiada, zgodnie z przepisami cywilnymi i karnymi, za treści zamieszczone na portalu Szczepienia.info? Pytania do Grzegorza Juszczyka, dyrektora NIZP-PZH

– Nie chcą wyjaśnić, czy redaktorzy portalu Szczepienia.info mają powiązania z branżą farmaceutyczną, czy są przez nią finansowani

– Nadal nie otrzymaliśmy rzetelnych odpowiedzi w sprawie portalu Szczepienia.info. Ciekawe, dlaczego?

– Audyt WHO wskazuje, że portal Szczepienia.info to jednokierunkowa propaganda proszczepionkowa

– INTERWENCJA. Droga szczepionki MMR – od producenta do ciała dziecka (1)

– Niepożądane odczyny poszczepienne oraz wadliwe szczepionki. Pytania do dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

– Konflikt interesów wg Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Pytania do dyrektora Grzegorza Juszczyka

– Autyzm poszczepienny, NOP… . Pytania do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

– STOP NOP o autyzmie poszczepiennym, nagłej śmierci łóżeczkowej, nierzetelnych statystykach i badaniach w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych

– Wybiórcze działania Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie szczepień ochronnych

– Pytania do Rzecznika Praw Obywatelskich o niepożądane odczyny poszczepienne

– Szokująca odpowiedź w sprawie odpowiedzialności za ciężki NOP. Ministerstwo Zdrowia uważa także, że lekarz nie ma obowiązku informowania o możliwości wystąpienia NOP

– Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej nie odpowiedział na pytania prasowe. Otrzyma przedsądowe wezwanie do przesłania odmowy udzielenia informacji

– Komunikat wspólny prezesa NRA i GIS. Pytania do Jarosława Pinkasa – Głównego Inspektora Sanitarnego

– Jak powinno wyglądać badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego? Pytania do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

– Ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne. Pytania do dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

– Jak powinno wyglądać badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego? Pytania do ministra zdrowia

– Sprawdzamy rzetelność opracowania „6 mitów na temat szczepionek” Instytutu Zdrowia Publicznego (1)