W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Niepożądane odczyny poszczepienne wg kwalifikacji, zarejestrowane oficjalnie w woj. podlaskim w latach 2010-2019

Autor: pixabay.com

Dane przekazane przez Elżbietę Kraszewską, Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.