Naturalną odporność Polaków z premedytacją niszczy rząd. Taki wniosek nasuwa się z lektury listu otwartego lekarzy w sprawie Covid-19. Aktualizacja: 17 listopada

List otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów „Zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznegoi społecznego dobrostanu, a nie tylko brak chorobylub innego fizycznego upośledzenia”WHO 1948r. Kodeks Etyki Lekarskiej (artykuł 2):„Największym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne, wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej … Czytaj dalej Naturalną odporność Polaków z premedytacją niszczy rząd. Taki wniosek nasuwa się z lektury listu otwartego lekarzy w sprawie Covid-19. Aktualizacja: 17 listopada