W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Nadal nie otrzymaliśmy rzetelnych odpowiedzi w sprawie portalu Szczepienia.info. Ciekawe, dlaczego?

Autor: pixabay.com

Portal Szczepienia.info powstał w 2007 roku z inicjatywy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH we współpracy z Polskim Towarzystwem Wakcynologii. Portal posiada akredytację WHO, powstanie jego było związane z planem WHO utworzenia sieci portali informujących o bezpieczeństwie szczepień. Portal, finansowany ze środków publicznych, to propaganda jednokierunkowa – proszczepionkowa.

Stwierdza to wprost audyt WHO ze stycznia 2019r., cytat: „Strona zdecydowanie zaleca szczepienia, zarówno w przypadku szczepionek obowiązkowych, jak i zalecanych. Wskazuje także na szkodliwe konsekwencje działalności ruchów przeciw szczepieniom, które powołują się na błędne publikacje naukowe, żerują na obawach i niepokojach rodziców, a często są wykorzystywane przez ignorantów i oszustów”.

Nasz problem z tym portalem i Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH polega na tym, że trudno nam uzyskać rzeczowe odpowiedzi na zadane pytania prasowe.

Tutaj jest przypomnienie sprawy:

Nie chcą wyjaśnić, czy redaktorzy portalu Szczepienia.info mają powiązania z branżą farmaceutyczną, czy są przez nią finansowani

 

Po ukazaniu się artykułu, ponownie wysłaliśmy pytania dyrektorowi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH: 

– Jakie były łączne koszty w 2019r. finansowania portalu? Prosimy o dokładne dane. Prosimy także o dane za lata 2015-2018.

– Czy portal był w ostatnich 5. latach w jakikolwiek sposób (pośredni lub bezpośredni) finansowany przez koncerny farmaceutyczne? Przez koncerny farmaceutyczne prosimy rozumieć szeroko rozumianych wszystkich producentów (pośredników, kooperantów) leków, szczepionek itp. 

– Czy w przypadku Ewy Augustynowicz zachodzi konflikt interesów z branżą farmaceutyczną?

– Czy była ona, i jest, w jakikolwiek sposób powiązana z branżą farmaceutyczną?

– Te same dwa pytania dotyczą osób wskazanych jako zespół redakcyjny: Paweł Stefanoff, Iwona Paradowska-Stankiewicz, Aleksandra Polkowska, Aldona Wiatrzyk, Joanna Bogusz, Urszula Czajka.

– Czy Ewa Augustynowicz i osoby wskazane powyżej brały udział w ostatnich 10. latach w szkoleniach, wyjazdach integracyjnych itp. organizowanych przez koncerny farmaceutyczne lub otrzymały od nich w jakiejkolwiek formie wsparcie?

 

Z upoważnienia dyrektora, odpowiedź przysłała Ewa Augustynowicz:

„Ponownie uprzejmie wyjaśniam, że portal Szczepienia.info jest stroną internetową, której administratorem jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny.  Dodatkowo strona należy do sieci VaccineSafety Net Światowej Organizacji Zdrowia i jest regularnie audytowana przez ekspertów WHO zajmujących się bezpieczeństwem szczepień zgodnie z obowiązującymi kryteriami (https://www.vaccinesafetynet.org/vsn/join-vsn).

Działanie portalu jest w całości finansowane z funduszy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz Narodowego Programu Zdrowia. W 2017 roku portal został poddany modernizacji ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego  2009-2014 oraz budżetu państwa (Projekt „Promocja szczepień i wsparcie dla lekarzy w zakresie skutecznego przekonywania rodziców o bezpieczeństwie szczepień, na podstawie transferu wiedzy i doświadczeń z Norwegii”).

Obecnie portal jest dofinansowywany z funduszy Narodowego Programu Zdrowia. Dowodem braku konfliktu interesów w finansowaniu portalu jest pozytywnie zakończony audyt WHO (styczeń 2019), dane pod adresem: https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/communication/network/szczepienia/en/.

Zespół redakcyjny stanowią osoby wykonujące swoje obowiązki w ramach stosunku pracy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny. Wszyscy członkowie zespołu Redakcyjnego zostali powołani zgodnie z zarządzeniem nr 07/2019 Dyrektora NIZP-PZH. Dodatkowo wyjaśniam, że Ewa Augustynowicz jest ekspertem Europejskiej Agencji Leków, co oznacza zidentyfikowany brak konfliktu interesów. Wśród członków Zespołu Redakcyjnego są również pracownicy OMCL państwowego laboratorium kontroli jakości szczepionek, co związane jest z wymaganym brakiem konfliktu interesów”.

 

Komentarz

Powoli tracimy cierpliwość do takiego poziomu odpowiedzi. Od wielu lat zajmujemy się interwencjami prawnymi. Odpowiedzi udzielają nam sędziowie, ministerstwo sprawiedliwości, izby komornicze, komornicy, prawnicy itp. Są to odpowiedzi merytoryczne, udzielane z poszanowaniem strony pytającej.

Jak nietrudno zauważyć, po raz kolejny od Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytania, które poniżej po raz ostatni zadajemy. Jeśli nie uzyskamy odpowiedzi, sprawa trafi do sądu.

 

Pytania:

– Jakie były łączne koszty w 2019r. finansowania portalu? Prosimy o dokładne dane. Prosimy także o dane za lata 2015-2018.

 

– Czy Ewa Augustynowicz brała udział w ostatnich 10. latach w szkoleniach, wyjazdach integracyjnych itp. organizowanych przez koncerny farmaceutyczne lub otrzymała od nich w jakiejkolwiek formie wsparcie?

Czy była lub jest w jakikolwiek sposób powiązana z branżą farmaceutyczną?

 

– Czy Paweł Stefanoff brał udział w ostatnich 10. latach w szkoleniach, wyjazdach integracyjnych itp. organizowanych przez koncerny farmaceutyczne lub otrzymał od nich w jakiejkolwiek formie wsparcie?

Czy był lub jest w jakikolwiek sposób powiązany z branżą farmaceutyczną?

 

– Czy Iwona Paradowska-Stankiewicz brała udział w ostatnich 10. latach w szkoleniach, wyjazdach integracyjnych itp. organizowanych przez koncerny farmaceutyczne lub otrzymała od nich w jakiejkolwiek formie wsparcie?

Czy była lub jest w jakikolwiek sposób powiązana z branżą farmaceutyczną?

 

– Czy Aleksandra Polkowska brała udział w ostatnich 10. latach w szkoleniach, wyjazdach integracyjnych itp. organizowanych przez koncerny farmaceutyczne lub otrzymała od nich w jakiejkolwiek formie wsparcie?

Czy była lub jest w jakikolwiek sposób powiązana z branżą farmaceutyczną?

 

– Czy Aldona Wiatrzyk brała udział w ostatnich 10. latach w szkoleniach, wyjazdach integracyjnych itp. organizowanych przez koncerny farmaceutyczne lub otrzymała od nich w jakiejkolwiek formie wsparcie?

Czy była lub jest w jakikolwiek sposób powiązana z branżą farmaceutyczną? 

 

– Czy Joanna Bogusz brała udział w ostatnich 10. latach w szkoleniach, wyjazdach integracyjnych itp. organizowanych przez koncerny farmaceutyczne lub otrzymała od nich w jakiejkolwiek formie wsparcie?

Czy była lub jest w jakikolwiek sposób powiązana z branżą farmaceutyczną? 

 

– Czy Urszula Czajka brała udział w ostatnich 10. latach w szkoleniach, wyjazdach integracyjnych itp. organizowanych przez koncerny farmaceutyczne lub otrzymała od nich w jakiejkolwiek formie wsparcie?

Czy była lub jest w jakikolwiek sposób powiązana z branżą farmaceutyczną? 

 

 JS

 

Przeczytaj także: 

– Sprawdzamy rzetelność opracowania „6 mitów na temat szczepionek” Instytutu Zdrowia Publicznego (1)

– Audyt WHO wskazuje, że portal Szczepienia.info to jednokierunkowa propaganda proszczepionkowa

– INTERWENCJA. Droga szczepionki MMR – od producenta do ciała dziecka (1)

– Skandaliczna odpowiedź Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona druga

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona trzecia

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona czwarta

– Koszmar informacyjny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w sprawie szczepień. Odsłona piąta

– Kto odpowiada, zgodnie z przepisami cywilnymi i karnymi, za treści zamieszczone na portalu Szczepienia.info? Pytania do Grzegorza Juszczyka, dyrektora NIZP-PZH

– Nie chcą wyjaśnić, czy redaktorzy portalu Szczepienia.info mają powiązania z branżą farmaceutyczną, czy są przez nią finansowani

– Niepożądane odczyny poszczepienne oraz wadliwe szczepionki. Pytania do dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

– Konflikt interesów wg Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Pytania do dyrektora Grzegorza Juszczyka

– Autyzm poszczepienny, NOP… . Pytania do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

– STOP NOP o autyzmie poszczepiennym, nagłej śmierci łóżeczkowej, nierzetelnych statystykach i badaniach w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych

– Wybiórcze działania Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie szczepień ochronnych

– Pytania do Rzecznika Praw Obywatelskich o niepożądane odczyny poszczepienne

– Szokująca odpowiedź w sprawie odpowiedzialności za ciężki NOP. Ministerstwo Zdrowia uważa także, że lekarz nie ma obowiązku informowania o możliwości wystąpienia NOP

– Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej nie odpowiedział na pytania prasowe. Otrzyma przedsądowe wezwanie do przesłania odmowy udzielenia informacji

– Komunikat wspólny prezesa NRA i GIS. Pytania do Jarosława Pinkasa – Głównego Inspektora Sanitarnego

– Jak powinno wyglądać badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego? Pytania do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

– Ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne. Pytania do dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

– Jak powinno wyglądać badanie kwalifikacyjne do szczepienia ochronnego? Pytania do ministra zdrowia

– Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny nie odpowiedział na pytania prasowe. Otrzyma przedsądowe wezwanie do przesłania odmowy udzielenia informacji

– Obalamy mit Głównego Inspektora Sanitarnego o standardach bezpieczeństwa szczepionek i znikomym ryzyku ich stosowania

– Obalamy półprawdę o obowiązkach lekarzy związanych z przeprowadzeniem obowiązkowych szczepień