W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Na dwa ważne pytania dotyczące SARS-CoV-2 Ministerstwo Zdrowia nie odpowiedziało. Nieprzypadkowo – taki można wysnuć wniosek

W sieci dostępny jest list otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów. Do 14 listopada list podpisały 18533 osoby, w tym 430 lekarzy.

Sygnatariusze listu wzywają do zakończenia nieuzasadnionych epidemiologicznie działań i natychmiastowego przywrócenia normalnych, demokratycznych zasad funkcjonowania państwa, struktur prawnych, wszystkich naszych swobód obywatelskich oraz przestrzegania praw człowieka.

Więcej: http://listlekarzy.pl/

Ministerstwu Zdrowia kilkakrotnie zadaliśmy pytania:

– Czy została przez MZ lub inne służby państwa wyjaśniona kwestia – skąd się wziął wirus SARS-CoV-2?

– Czy prawdziwe jest twierdzenie, że „zjadliwość” tego wirusa jest porównywalna do „zjadliwości” średniej grypy?

Pomimo zapewnień, odpowiedź do dzisiaj nie przyszła.

KOMENTARZ

Brak odpowiedzi to skandal i poniekąd przyznanie się, że pandemia to ściema. Jest wręcz rzeczą niewiarygodną, by odpowiednie służby państwa nie próbowały odpowiedzieć na zasadnicze kwestie: skąd się ten wirus wziął i dlaczego.

Tym bardziej że wiele wskazuje na to, że wirus został stworzony w laboratoriach. Jaki był więc cel rozprzestrzenienia go w świecie?

Odpowiedź na to kluczowe pytanie może być dopiero podstawą działań.

Wg naukowców, jesteśmy od kilku lat w stanie wojny biologicznej (wojny segmentowej). Atakami biologicznymi są między innymi: atak genetyczny GMO, osłabienie odporności przez skażenie żywności i środowiska, szczepionki i wadliwe procedury medyczne, propaganda antyzdrowotna czy wreszcie – atak bezpośredni przy użyciu patogenu o niskiej zjadliwości. 

Jedna z takich opinii:

TEATRY III WOJNY – ATAK BIOLOGICZNY TRWA – dr hab. inż. Jerzy Pisarek

Jeśli ta opinia jest prawdziwa, to działania obecnego rządu i większości parlamentarzystów są błędne. Osłabiają bowiem dalej odporność naturalną Polaków, czynią z nich społeczeństwo chore, niezdolne – w dającym się przewidzieć czasie – do jakichkolwiek racjonalnych działań czy rozwoju.

Gdyby bowiem przyjąć, że taki jest cel ataku przy użyciu SARS-CoV-2, to działania powinny być zupełnie inne. Przede wszystkim powinno postawić się na masowe budowanie odporności naturalnej Polaków, by niezauważenie przeszli chorobę.

„W sytuacji zagrożenia infekcją należy wzmacniać naturalną odporność poprzez zdrowe, pełnowartościowe odżywianie, oddychanie świeżym powietrzem, bez maseczki, zredukowanie stresu i zaspokajanie kontaktów społecznych i emocjonalnych. Szczególnie w sytuacji, gdy z badań naukowych wynika, że śmiertelność na SARS-CoV-2 sytuuje się na poziomie 0,02-0,4%, czyli na poziomie normalnej fali grypy sezonowej. W Polsce do dn. 7.09.2020 zmarło 300 osób z dodatnim testem PCR bez chorób współistniejących, czyli 0,01%” – czytam w liście polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia.

JW

Przeczytaj także:

Rząd z premedytacją niszczy naturalną odporność Polaków. Taki wniosek nasuwa się z lektury listu otwartego lekarzy w sprawie Covid-19 (aktualizacja: 17 listopada)

Lekarze: zakażenie SARS-Cov 2 jest niemożliwe na otwartym powietrzu. Również o szkodliwości noszenia maseczek przez dzieci

Fot.: pixabay.com