W razie uzasadnionych wątpliwości, ustalonych w wyniku śledztwa dziennikarskiego, oferujemy na drodze prawnej możliwość skutecznej odmowy wykonania szczepienia

Poszkodowanym pomagamy w uzyskaniu odszkodowania

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

ODSZKODOWANIA

POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Walczymy o prawo każdego do rzetelnej wiedzy o szczepionkach i szczepieniach

Czy minister zdrowia A. Niedzielski popiera list polskich lekarzy? Aktualizacja: 2 grudnia

W sieci dostępny jest list otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów. Do 14 listopada list podpisały 18533 osoby, w tym 430 lekarzy.

Sygnatariusze listu wzywają do zakończenia nieuzasadnionych epidemiologicznie działań i natychmiastowego przywrócenia normalnych, demokratycznych zasad funkcjonowania państwa, struktur prawnych, wszystkich naszych swobód obywatelskich oraz przestrzegania praw człowieka.

Więcej: http://listlekarzy.pl/

Pytania do Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia:

Od kiedy znany jest Panu list otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia?

– Czy posłucha Pan autorów listu i natychmiast przywróci „normalne, demokratyczne zasady funkcjonowania państwa”?

– A może poparł Pan swoim podpisem ten list, tylko się Pan tym jeszcze nie pochwalił?

___________________________

Aktualizacja: 2 grudnia

Pytania zadaliśmy trzykrotnie, nie otrzymaliśmy do dzisiaj na nie odpowiedzi. Dlatego Ministerstwo Zdrowia otrzyma od nas wezwanie do przesłania odmowy udzielania informacji (Art. 4. 3 Prawa prasowego: W przypadku odmowy udzielenia informacji, na żądanie redaktora naczelnego, odmowę doręcza się zainteresowanej redakcji w formie pisemnej, w terminie trzech dni; odmowa powinna zawierać oznaczenie organu, jednostki organizacyjnej lub osoby, od której pochodzi, datę jej udzielenia, redakcję, której dotyczy, oznaczenie informacji będącej jej przedmiotem oraz powody odmowy).  

******

Przeczytaj także:

Naturalną odporność Polaków z premedytacją niszczy rząd. Taki wniosek nasuwa się z lektury listu otwartego lekarzy w sprawie Covid-19. Aktualizacja: 17 listopada

Fot.: pixabay.com